Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

O oddelku za slovenistiko

Predstavitev

Oddelek za slovenistiko je s svojimi slovenističnimi študijskimi programi na vseh treh stopnjah, raziskovanjem na področju slovenskega jezika, literarne vede in didaktike slovenščine, programi Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, programom Leto plus, knjižnico in raznovrstnimi drugimi dejavnostmi osrednje univerzitetno slovenistično središče – na svetu.

Slovenistika je veda o slovenskem jeziku in književnosti in je stara toliko, kot sta stari slovenščina v knjigi in knjiga v slovenščini. Oddelek za slovenistiko je tako dedič skoraj poltisočletnega prizadevanja za globlje razumevanje slovenščine in slovenske književnosti. Hkrati pa je že sam čili stoenletnik. Slovenistika ni le ena od ustanovnih strok Univerze v Ljubljani, ustanovljene l. 1919, ampak je tudi eden od glavnih razlogov za ustanovitev prve slovenske univerze. Slovenistična stroka je dolga leta delovala kot glavni steber slovenske univerzitetne slavistike, v študijskem letu 2002/2003 pa se je reorganizirala v obliki samostojnega Oddelka za slovenistiko.

Oddelek za slovenistiko je na Filozofski fakulteti v desnem traktu drugega nadstropja, kjer pod okriljem Osrednje humanistične knjižnice domuje tudi skupna knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, največja na Filozofski fakulteti in ena največjih v Sloveniji.

Tajništvo oddelka je v pisarni 201a; v drugem nadstropju so kabineti učiteljev in asistentov, nekatere najdete tudi v petem nadstropju fakultete.

V okviru oddelka deluje Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki z razvejano programsko zasnovo širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem prostoru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Publikacija Obstoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff