Oddelek za slavistiko Oddelek za slovenistiko

Karierni dan Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko

Karierni dan

Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Študentsko sekcijo Slavističnega društva Slovenije in Kariernim centrom Univerze v Ljubljani redno prirejata slavistični in slovenistični karierni dan, katerega cilj je študente in študentke seznaniti s kariernimi možnostmi.

V okviru kariernih dni študenti in študentke spoznajo pester nabor kariernih poti alumnov obeh oddelkov, ki jim predstavijo svoje izkušnje in koristne napotke pri iskanju različnih zaposlitev, in sicer od lektorja, urednika, prevajalca in tolmača do znanstvenika ali podjetnika.

Zaposlitvene možnosti pa jim predstavijo inštitucije, organizacije in podjetja, ki zaposlujejo kadre s filološkega področja slavistike in slovenistike. Predstavniki ustanov in kadrovskih služb podjetij, kot so na primer RTV Slovenija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Mladinska knjiga, Cankarjev dom in drugi, seznanijo študente in študentke z zaposlitvenimi možnostmi, priložnostmi opravljanja prakse ali študentskega dela, znanji in kompetencami, ki jih pričakujejo od diplomantov, in mnogimi drugimi koristnimi nasveti.

V okviru delavnic, ki jih organiziramo v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani, študenti in študentke izpopolnijo svoje znanje priprave življenjepisa, motivacijskega pisma in drugih osebnih predstavitev s ciljem, da se uvrstijo na razgovor za zaposlitev. Namen delavnic je udeležence seznaniti s smernicami za pripravo izstopajočega motivacijskega pisma in življenjepisa ter jim pokazati najpogostejše napake pri njuni pripravi. Na t. i. hitrih zmenkih oziroma simulacijah zaposlitvenih razgovorov se študenti in študentke preizkusijo v vlogi kandidatov in kandidatk za različna delovna mesta.

Izkušnje alumnov, predstavitev ustanov in podjetij, pričakovana znanja in kompetence ter koristne nasvete, ki povzemajo potek kariernega dneva, izdajamo tudi v predstavitvenih brošurah.

Karierni dan 2015 – brošura

Karierni dan 2016 – brošura

Karierni dan 2019 – program

Karierni dan 2021

Predstavitev poklicnih poti in možnosti 2021