Toporišičeva priznanja

Prejemnica Toporišičevega priznanja v letu 2024 je prof. dr. Maria Bidovec, Toporišičevo priznanje za izjemen študentski dosežek prejme Gašper Tonin

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik v letu 2024 podeljujejo tretje Toporišičevo priznanje izr. prof. dr. Marii Bidovec, profesorici za slovenistiko na Univerzi Orientale v Neaplju. Prvič podeljujejo tudi Toporišičevo priznanje za izjemen študentski dosežek, ki ga bo prejel Gašper Tonin, absolvent magistrskega študija slovenistike in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti in diplomant Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

prof. dr. Maria Bidovec

Prof. dr. Maria Bidovec bo Toporišičevo priznanje prejela za izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja na področju slovenistike in izvedbo pomembnega znanstvenega projekta na področju slovenistike v zadnjih petih letih: pripravo in izdajo slovnice Grammatica slovena (2021).

Utemeljitev

 

Gašper Tonin

Gašper Tonin bo prejel Toporišičevo priznanje za izjemen študentski dosežek na področju slovenistike za izjemen prispevek na področju medicinske terminologije. 

Utemeljitev

Prejemnika je med prispelimi predlogi izbrala strokovna komisija za podeljevanje Toporišičevih priznanj in potrdil Senat Filozofske fakultete s sklepom na seji 27. marca 2024.

Svečana podelitev priznanj bo 2. julija 2024 zvečer na otvoritvi jubilejnega 60. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture.

Toporišičeva priznanja

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bo v letu 2024 tretjič podelila

Toporišičevo priznanje

in do tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek

posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Priznanja, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, plodnem raziskovalcu slovenistike,  univerzitetnem učitelju in ustanovitelju Katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je poučeval od leta 1965 do leta 1996, ter dolgoletnem predsedniku programa slovenistik na tujih univerzah bodo podeljena za izjemne prispevke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj. Predlogi morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete, in morajo vsebovati naslednja izpolnjena obrazca:

Kriterij za podelitev priznanja je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano predstavi predlagatelj/predlagateljica.

Komisija bo predloge posameznikov oz. posameznic ter institucij sprejemala do vključno 15. decembra 2023.

Predlogi morajo biti podpisani in oddani v skenirani obliki na e-naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni-lj.si. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«.

Komisija bo predloge ocenila do 15. februarja 2024, prejemnice in prejemniki priznanj pa bodo razglašeni v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. Priznanja bodo podeljena v začetku julija 2024.

 

Toporišičeva priznanja

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bo v letu 2023 drugič podelila

Toporišičevo priznanje in tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Priznanja, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, plodnemu raziskovalcu slovenistike,  univerzitetnem učitelju in ustanovitelju Katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je poučeval od leta 1965 do leta 1996, ter dolgoletnemu predsedniku programa slovenistik na tujih univerzah bodo podeljena za izjemne dosežke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj. Predlogi morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete, in morajo vsebovati naslednja izpolnjena obrazca:

Prejemnik Toporišičevega priznanja za leto 2023 je red. prof. dr. Zvonko Kovač

 

Foto: Dorotea-Dora Held

Foto: Dorotea-Dora Held

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik drugo Toporišičevo priznanje podeljujejo prof. dr. Zvonku Kovaču, upokojenemu profesorju na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Prof. dr. Zvonko Kovač bo Toporišičevo priznanje prejel za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke  na univerzitetni ravni ter izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami oziroma posamezniki na področju slovenistike.

Prejemnika je med prispelimi predlogi izbrala strokovna komisija za podeljevanje Toporišičevih priznanj in potrdil Senat Filozofske fakultete s sklepom na seji 29. marca 2023.

Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete se v letu 2023 ne podelijo, saj na razpis ni prispel noben predlog.

Podelitev Toporišičevega priznanja bo 3. julija 2023 na otvoritvi 59. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture.

Utemeljitev priznanja

Kriterij za podelitev priznanja je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano predstavi predlagatelj/predlagateljica.

Komisija bo predloge posameznikov oz. posameznic ter institucij sprejemala do vključno 15. decembra 2022.

Predlogi morajo biti podpisani in oddani v skenirani obliki na e-naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni-lj.si. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«.

Komisija bo predloge ocenila do 15. februarja, prejemnice in prejemniki priznanj pa bodo razglašeni v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. Priznanja bodo podeljena v začetku julija 2023.

TOPORIŠIČEVA PRIZNANJA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bodo v letu 2022 prvič podelili

Toporišičevo priznanje in do tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Priznanja, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, plodnem raziskovalcu slovenistike, univerzitetnem učitelju in ustanovitelju Katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je poučeval od leta 1965 do leta 1996, ter dolgoletnem predsedniku programa slovenistik na tujih univerzah, bodo podeljena za izjemne prispevke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj. Predlogi morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete, in morajo vsebovati izpolnjeno: prijavnico in utemeljitev predloga:

Kriterij za podelitev priznanja je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano predstavi predlagatelj/predlagateljica.

Komisija za podelitev Toporišičevih priznanj bo predloge posameznikov oz. posameznic ter institucij sprejemala do vključno 15. decembra 2021.

Predlogi morajo biti podpisani in oddani v skenirani obliki na e-naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni-lj.si. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«.

Komisija bo predloge ocenila do 15. februarja 2022, prejemnice in prejemniki priznanj pa bodo razglašeni v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. Priznanja bodo podeljena v začetku julija 2022.

Prejemnica Toporišičevega priznanja je red. prof. dr. Lidija Arizankovska

red. prof. dr. Lidija Arizankovska

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik prvo Toporišičevo priznanje podeljujejo dr. Lidiji Arizankovski, redni profesorici na Filološki fakulteti Blaže Koneski Univerze Sv. Kiril i Metodij v Skopju.

Red. prof. dr. Lidija Arizankovska bo Toporišičevo priznanje prejela za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke na vseh stopnjah izobraževanja ter izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami oziroma posamezniki.

Prejemnico je med prispelimi predlogi izbrala strokovna komisija za podeljevanje Toporišičevih priznanj in potrdil Senat Filozofske fakultete s sklepom na seji 20. 4. 2022.

Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete se v letu 2022 ne podelijo, saj na razpis ni prispel noben predlog.

Podelitev Toporišičevega priznanja bo 4. julija 2022 na otvoritvi 58. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture.

Utemeljitev priznanja