Toporišičeva priznanja

TOPORIŠIČEVA PRIZNANJA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bodo v letu 2022 prvič podelili

Toporišičevo priznanje in do tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Priznanja, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, plodnem raziskovalcu slovenistike, univerzitetnem učitelju in ustanovitelju Katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je poučeval od leta 1965 do leta 1996, ter dolgoletnem predsedniku programa slovenistik na tujih univerzah, bodo podeljena za izjemne prispevke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj. Predlogi morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete, in morajo vsebovati izpolnjeno: prijavnico in utemeljitev predloga:

Kriterij za podelitev priznanja je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano predstavi predlagatelj/predlagateljica.

Komisija za podelitev Toporišičevih priznanj bo predloge posameznikov oz. posameznic ter institucij sprejemala do vključno 15. decembra 2021.

Predlogi morajo biti podpisani in oddani v skenirani obliki na e-naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni-lj.si. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«.

Komisija bo predloge ocenila do 15. februarja 2022, prejemnice in prejemniki priznanj pa bodo razglašeni v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. Priznanja bodo podeljena v začetku julija 2022.