Toporišičeva priznanja

Toporišičeva priznanja

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bo v letu 2023 drugič podelila

Toporišičevo priznanje in tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Priznanja, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, plodnemu raziskovalcu slovenistike,  univerzitetnem učitelju in ustanovitelju Katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je poučeval od leta 1965 do leta 1996, ter dolgoletnemu predsedniku programa slovenistik na tujih univerzah bodo podeljena za izjemne dosežke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj. Predlogi morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete, in morajo vsebovati naslednja izpolnjena obrazca:

Kriterij za podelitev priznanja je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano predstavi predlagatelj/predlagateljica.

Komisija bo predloge posameznikov oz. posameznic ter institucij sprejemala do vključno 15. decembra 2022.

Predlogi morajo biti podpisani in oddani v skenirani obliki na e-naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni-lj.si. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«.

Komisija bo predloge ocenila do 15. februarja, prejemnice in prejemniki priznanj pa bodo razglašeni v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. Priznanja bodo podeljena v začetku julija 2023.

 

Prejemnica Toporišičevega priznanja je red. prof. dr. Lidija Arizankovska

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik prvo Toporišičevo priznanje podeljujejo dr. Lidiji Arizankovski, redni profesorici na Filološki fakulteti Blaže Koneski Univerze Sv. Kiril i Metodij v Skopju.

Red. prof. dr. Lidija Arizankovska bo Toporišičevo priznanje prejela za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke na vseh stopnjah izobraževanja ter izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami oziroma posamezniki.

Prejemnico je med prispelimi predlogi izbrala strokovna komisija za podeljevanje Toporišičevih priznanj in potrdil Senat Filozofske fakultete s sklepom na seji 20. 4. 2022.

Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete se v letu 2022 ne podelijo, saj na razpis ni prispel noben predlog.

Podelitev Toporišičevega priznanja bo 4. julija 2022 na otvoritvi 58. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture.

Utemeljitev priznanja

TOPORIŠIČEVA PRIZNANJA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bodo v letu 2022 prvič podelili

Toporišičevo priznanje in do tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Priznanja, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, plodnem raziskovalcu slovenistike, univerzitetnem učitelju in ustanovitelju Katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je poučeval od leta 1965 do leta 1996, ter dolgoletnem predsedniku programa slovenistik na tujih univerzah, bodo podeljena za izjemne prispevke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj. Predlogi morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete, in morajo vsebovati izpolnjeno: prijavnico in utemeljitev predloga:

Kriterij za podelitev priznanja je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano predstavi predlagatelj/predlagateljica.

Komisija za podelitev Toporišičevih priznanj bo predloge posameznikov oz. posameznic ter institucij sprejemala do vključno 15. decembra 2021.

Predlogi morajo biti podpisani in oddani v skenirani obliki na e-naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni-lj.si. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«.

Komisija bo predloge ocenila do 15. februarja 2022, prejemnice in prejemniki priznanj pa bodo razglašeni v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. Priznanja bodo podeljena v začetku julija 2022.