Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Izpitni roki in zagovori

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Študentje morajo pri prijavi v tajništvu oddati vezan izvod skupaj z mentorjevim potrdilom in obrazcem za prijavo zagovora. Pravila govorijo o več vezanih izvodih diplome ali magisterija, ki pa večinoma niso potrebni. Če mentor ali člani komisije izrecno ne zahtevajo vezanega izvoda zase, naj bo natisnjen in vezan le izvod za knjižnico, vsem drugim bo zadoščalo, če jim študent pošlje e-verzijo svojega zaključnega dela.

Izpitni roki 

Izpitni roki za študijsko leto 2022-23

Zagovori zaključnih del 

Tu boste našli seznam vseh zagovorov.

Tukaj najdete aktualne zagovore.

Sodelavke in sodelavci oddelka