Oddelek za slovenistiko

O oddelku za slovenistiko

Predstavitev

Oddelek za slovenistiko je od študijskega leta 2002/2003 eden izmed enaindvajsetih oddelkov na ljubljanski Filozofski fakulteti in zajema stroko, s katero se je ljubljanska univerza leta 1919 začela: prvo predavanje je namreč na njej imel Fran Ramovš o slovenskem jeziku na Prešernov rojstni dan 3. decembra tistega leta. V spomin na dogodek je ljubljanska univerza razglasila ta dan za svoj praznik.

Slovenistika je na Filozofski fakulteti v desnem traktu drugega nadstropja, kjer pod okriljem Osrednje humanistične knjižnice domuje tudi skupna knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, največja na Filozofski fakulteti in ena največjih v Sloveniji; premore namreč okoli 100.000 knjižnih enot.

Tajništvo oddelka je v pisarni 201a; v drugem nadstropju so kabineti učiteljev in asistentov, nekatere najdete tudi v petem nadstropju fakultete.

V okviru oddelka deluje Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki z razvejano programsko zasnovo širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem prostoru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Vodstvo oddelka 

Predstojnica red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
E-mail: Mateja.PezdircBartol@ff.uni-lj.si

 

Namestnik predstojnice red. prof. dr. Marko Stabej
E-mail: marko.stabej@ff.uni-lj.si

Tajništvo

Samostojna strokovna delavka Mateja Robida, mag. upravnih ved
E-mail: mateja.cop@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 12 70
Uradne ure: ponedeljek–petek, 11.00–13.00

 

Sodelavke in sodelavci oddelka