Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Študij

Študij slovenistike obsega predvsem predmete s področja slovenskega jezika, slovenske književnosti ter širše slovenske kulture. Del predmetov v programu je obvezen, del pa si jih študent/študentka izbere iz nabora izbirnih predmetov, tako da si predmetnik delno oblikuje sam v skladu s svojimi interesi.  

Študijski program je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov. Nekateri izbirni predmeti so strokovni in si jih študent izbere iz nabora ponujenih izbirnih predmetov v določenem študijskem letu. Drugi  izbirni predmeti so zunanji in si jih študent izbere iz ponudbe izbirnih predmetov FF.

POZOR: Zaradi različnih razlogov vsi v predmetniku navedeni predmeti niso ponujeni vsako leto.  

POZOR: Predmete iz nabora strokovnih izbirnih predmetov študent/študentka lahko izbere tudi kot svoje zunanje izbirne predmete. 

Načeloma velja, da si študenti/študentke lahko izbirajo zgolj predmete, ki so ponujeni znotraj ene stopnje študija. 

Študij poteka na treh bolonjskih stopnjah: na dodiplomski, magistrski in doktorski (aktivne povezave na naši strani, besedilo v nadaljevanju). Večina študentov/študentk po opravljeni prvi dodiplomski stopnji nadaljuje s študijem na drugi magistrski ravni, saj ta omogoča večjo zaposljivost na strokovnem področju.

Delo študenta/študentke pri vsakem posameznem predmetu je ovrednoteno s KT (kreditnimi točkami v skladu z ECTS European Credit Transfer System).  

Predmeti so ovrednoteni z različnim številom KT, vsaka KT pa naj bi pomenila od 25 do 30 ur samostojnega dela. En semester študija obsega 30 KT, eno študijsko leto pa 60 KT. 

Vse informacije o vpisnih pogojih, pogojih za napredovanje in zaključek študija najdete na tej strani.