Kontakt

+386 1 2411 006
saso.jerse@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

po dogovoru

Kabinet

113

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Sašo Jerše

 

Izobrazba

2004: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

1999: MA in Central European History (Central European University, Budimpešta)

1998: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska kariera

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

2015: izredni profesor za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

2010: docent za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

2004: venia legendi za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka 

1998–2004: mladi raziskovalec 

Daljša gostovanja v tujini

2009–2010: Univerza v Gradcu

2004–2005: Univerza v Bonnu

Raziskovalno in strokovno delo

2010–: član razikovalne skupine Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte der Habsburger Monarchie (Univerza na Dunaju, Inštitut za zgodovino)

2004–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Član Slovenske matice

Član dunajskega Inštituta za proučevanje zgodovine zgodnjega novega veka (Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit)

 

Raziskovalna področja

Politična in pravna zgodovina dežel Notranje Avstrije v zgodnjem novem veku; zgodovina reformacije in protestantizma; zgodovina političnih idej v zgodnjem novem veku; zgodovina historične misli; spominske študije.

 


 

Pomembne objave

 

Jerše, Sašo, 2023. Angelus novus - O sedanji preteklosti. Prihodnosti. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. (tudi kot e-knjiga: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/440)

Jerše, Sašo, 2022. Sociodiceja predmoderne. Ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku. Ljubljana: Slovenska matica.

Jerše, Sašo, ur. 2017. Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne – Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije. Ljubljana: Slovenska matica, ZRC SAZU, Posavski muzej Brežice.

Jerše, Sašo. 2017. »Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav.« Zgodovinski časopis 71, št. 1–2: 246–267. 

Jerše, Sašo. 2016. Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert, Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, ur. Brigitte Mazohl, Bd. 110. Wien, Weimar, Köln: Boehlau Verlag.

Jerše, Sašo. 2013. »Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Die ‚imaginaires politiques‘ Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts.« Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 121: 352–373.

Jerše, Sašo. 2009. Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica.

 

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu