Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: dr. Čeč Dragica, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna njihove znanstvene in pedagoške relevantnosti in od raziskovalnega dela predavatelja in od raziskovalnega zanimanja študentov.