20. 06. 2024 | 13:30, 233
Oddelek za slovenistiko

Iskanje mej svobode: Primer predstave Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki

Nika Šoštarič, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za slovenistiko

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

20. 06. 2024 | 14:10, 233
Oddelek za slovenistiko

Začetki in konci pripovedi v romanih, ki tematizirajo razpad SFRJ

Alja Primožič, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič