28. 09. 2021 | 11:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Nekropole starejše železne dobe v Valandovsko - Gevgelijski kotlini: Kronologija in družbena struktura

Iva Jennie Roš, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

28. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za arheologijo

Pokopi, obredi in fragmentirana telesa v prazgodovini

Ana Toličič, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Mihael Budja

29. 09. 2021 | 09:30
Oddelek za arheologijo

Zoomorfni ročaji z najdišča Hisarlık Tepe – Troja

Tjaša Mržljak, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger