26. 02. 2024 | 12:10, 5-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Tipologija razlik v besednem redu v češčini in slovenščini

Ines Škvorc, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slavistični študiji

Mentor: izr. prof. dr. Petra Stankovska, znan. sod. dr. Andrej Perdih

28. 02. 2024 | 11:00, 434
Oddelek za filozofijo

Časovnost kot temelj razmerja tubiti in sveta

Marko Markič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija

Mentor: prof. dr. Dean Komel

29. 02. 2024 | 14:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga pedagoškega koordinatorja pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli

Manca Prosen, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: prof. dr. Janica Kalin, prof. dr. Jasna Mažgon

01. 03. 2024 | 11:20, 024
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

The creative power of translation for children: Neologisms in Steven Butler’s The Nothing to See Here Hotel

Anamarija Rupnik Rener, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Stopar, lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

05. 03. 2024 | 12:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Psihično nasilje med vrstniki v osnovni šoli

Lara Kariž Hribernik, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

05. 03. 2024 | 15:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obutev v vsakdanjem življenju: Primer študija materialne kulture

Veronika Zavratnik, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija

Mentor: doc. dr. Jože Vogrinc, izr. prof. dr. Jože Hudales

18. 03. 2024 | 16:30, Klub Channel Zero, Metelkova mesto
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Umetniške in družbene prakse grafitarskega kolektiva Strip Core

Helena Konda, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija

Mentor: doc. dr. Ana Sarah Lunaček Brumen, prof. dr. Rajko Muršič