Znanstvenoraziskovalni inštitut

Postanite članica, član Akademije mladih vodij EUTOPIE

Univerza v Ljubljani, članica zveze EUTOPIA, vabi raziskovalke in raziskovalce k prijavi na razpis Akademija mladih vodij oz. »Young Leaders Academy (YLA)«. S tem želi EUTOPIA podpreti poklicni razvoj raziskovalk in raziskovalcev vseh šestih partnerskih univerz zveze in izmenjavo med njimi.

Razpis je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, ki so doktorat zaključili pred 2 do 12 leti in so zaposleni na eni izmed partnerskih univerz zveze EUTOPIA: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Warwicku, Univerzi CY Cergy Paris, Univerzi v Göteborgu, Univerzi Vrije Bruselj in Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni. Članice in člani Akademije mladih voditeljic/vodij (YLA) bodo imenovani za obdobje dveh let. Univerza v Ljubljani bo sprejela tri kandidatke oz. kandidate, ki bodo svoj mandat začeli septembra 2021. Za vsakega izbranega kandidata ali kandidatko so na voljo posebna sredstva za mobilnost v višini 5000 €.

Članice in člani Akademije mladih vodij bodo sestavljali skupnost perspektivnih neodvisnih vodij raziskovalk in raziskovalcev na ravni zveze EUTOPIA, ki bodo delili in spodbujali evropske vrednote in vizijo zveze o medsebojno povezanem akademskem okolju. S tem bodo pridobili priložnost, da

  • razvijejo svoje vodstvene sposobnosti na področju raziskovanja, s pomočjo posebnega programa usposabljanja;
  • sodelujejo v interdisciplinarnih izmenjavah in mreženju, tako z drugimi članicami, člani Akademije kot s širšo raziskovalno skupnostjo EUTOPIA;
  • začnejo raziskovalno sodelovanje znotraj zveze EUTOPIA;
  • prispevajo k razvoju učnih enot za študentke, študente, ki temeljijo na izzivih;
  • delujejo kot ambasadorke, ambasadorji zveze EUTOPIA.

Več informacij najdete tukaj.

Kandidatke in kandidati naj pošljejo izpolnjeno prijavnico v PDF formatu na elektronski naslov: polona.juvancic@uni-lj.si skupaj z akademskim CV-jem in pismi podpore. Prijava je možna do 30. junija 2021.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo za študentke in študente etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Marko Krevs

Oddelek za sociologijo

Pandemična družba: letno srečanje Slovenskega sociološkega društva

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Vabilo na opravljanje prakse v Zavodu Putscherle – priprava člankov za blog

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Drugi prijavni rok na magistrski študij

Oddelek za filozofijo

Obvestilo_tajništvo

Oddelek za psihologijo

Knjižnica Oddelka za psihologijo išče novo/-ega demonstratorko/-ja

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Nataša Pirih Svetina