Znanstvenoraziskovalni inštitut

Postanite članica, član Akademije mladih vodij EUTOPIE

Univerza v Ljubljani, članica zveze EUTOPIA, vabi raziskovalke in raziskovalce k prijavi na razpis Akademija mladih vodij oz. »Young Leaders Academy (YLA)«. S tem želi EUTOPIA podpreti poklicni razvoj raziskovalk in raziskovalcev vseh šestih partnerskih univerz zveze in izmenjavo med njimi.

Razpis je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, ki so doktorat zaključili pred 2 do 12 leti in so zaposleni na eni izmed partnerskih univerz zveze EUTOPIA: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Warwicku, Univerzi CY Cergy Paris, Univerzi v Göteborgu, Univerzi Vrije Bruselj in Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni. Članice in člani Akademije mladih voditeljic/vodij (YLA) bodo imenovani za obdobje dveh let. Univerza v Ljubljani bo sprejela tri kandidatke oz. kandidate, ki bodo svoj mandat začeli septembra 2021. Za vsakega izbranega kandidata ali kandidatko so na voljo posebna sredstva za mobilnost v višini 5000 €.

Članice in člani Akademije mladih vodij bodo sestavljali skupnost perspektivnih neodvisnih vodij raziskovalk in raziskovalcev na ravni zveze EUTOPIA, ki bodo delili in spodbujali evropske vrednote in vizijo zveze o medsebojno povezanem akademskem okolju. S tem bodo pridobili priložnost, da

  • razvijejo svoje vodstvene sposobnosti na področju raziskovanja, s pomočjo posebnega programa usposabljanja;
  • sodelujejo v interdisciplinarnih izmenjavah in mreženju, tako z drugimi članicami, člani Akademije kot s širšo raziskovalno skupnostjo EUTOPIA;
  • začnejo raziskovalno sodelovanje znotraj zveze EUTOPIA;
  • prispevajo k razvoju učnih enot za študentke, študente, ki temeljijo na izzivih;
  • delujejo kot ambasadorke, ambasadorji zveze EUTOPIA.

Več informacij najdete tukaj.

Kandidatke in kandidati naj pošljejo izpolnjeno prijavnico v PDF formatu na elektronski naslov: polona.juvancic@uni-lj.si skupaj z akademskim CV-jem in pismi podpore. Prijava je možna do 30. junija 2021.

Notices

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022

Department of Asian Studies

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Department of Asian Studies

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Faculty of Arts

Save the date for SAVAS 2021

Faculty of Arts

Save the date for SAVAS 2021

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

EUTOPIA Doctoral Mobility Programme

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

EUTOPIA Doctoral Mobility Programme

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

Spring Meeting of the UL Doctoral School

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

Spring Meeting of the UL Doctoral School