Govorilne ure

Po 11.30-12.30
Če 10.30-11.30

Govorilne ure potekajo v živo in/ali po Zoomu.
Prosim, da se pred prihodom najavite po elektronski pošti.

Kabinet

23A

Oddelek za prevajalstvo

izr. prof. dr. Tamara Mikolič Južnič

Tamara Mikolič Južnič je izredna profesorica za prevodoslovje, vodja Katedre za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo ter namestnica predstojnice na istoimenskem oddelku. Poleg tega je članica Senata Filozofske fakultete. Na oddelku opravlja tudi funkcijo koordinatorice za prakso Erasmus+ ter zastopa oddelek v združenju CIUTI.

Pedagoško je aktivna na vseh treh stopnjah študijskih programov in izvaja predavanja in seminarje o italijanskem jeziku, prevajanju strokovnih in političnih besedil, besedilnih kompetencah ter metodah v prevodoslovnem raziskovanju. Raziskovalno se posveča prevodoslovju, skupnostnemu tolmačenju, kontrastivni slovnici ter korpusnemu jezikoslovju.

Monografije

ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara2019. Center and periphery: power relations in the world of translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2017. Nominalizacija: korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2015. Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 

Uredniško delo

Sourednica revije Stridon. Journal of studies in Translation and InterpretingLjubljana: Ljubljana University Press.

PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara (eds)2020. Academic writing from cross-cultural perspectives: exploring the synergies and interactions. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts.

KETOLA, Anne, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, PALOPOSKI, Outi (eds)2020. New horizons in translation research and education 5. Tampere: Tampere University.

HIRCI, Nataša, GRAD, Martin, PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara (eds.). 2019. Book of abstracts. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts.

RAUTAOJA, Turo, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, KOSKINEN, Kaisa (eds.). 2016. New horizons in translation research and education 4Joensuu: University of Eastern Finland.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, KOSKINEN, Kaisa, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (eds.). 2014. New horizons in translation research and education 2. Joensuu: University of Eastern Finland.

 

Izvirni znanstveni članki in poglavja v monografijah

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, PISANSKI PETERLIN, Agnes. 2023. Hybridity in theatre translation: surtitling Pavla above the precipice for international audiencesActa neophilologica 56 (1/2). 125-143. 

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, PISANSKI PETERLIN, Agnes. 2023. Multilingual landscapes through the lens of translation : the interplay of official bilingualism and tourism in two conservation areas in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 33 (2). 347-362.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2023. Prevajanje v Italiji in zamejske založbe. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, GROŠELJ, Robert, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara (eds.). Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I : pregled zgodovinskega razvoja. Ljubljana: Založba Univerze: Cankarjeva založba. 479-494.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2023. Literarnoprevodne izmenjave z italijanščino. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, GROŠELJ, Robert (eds.). Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II: Slovenska literatura v dialogu s tujino. Ljubljana: Založba Univerze: Cankarjeva založba. 731-752.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike. 2023. Prevodne vrzeli. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, GROŠELJ, Robert (eds.). Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II: Slovenska literatura v dialogu s tujino. Ljubljana: Založba Univerze: Cankarjeva založba. 901-914.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2023. Status literarnih prevajalcev in pogoji dela. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, GROŠELJ, Robert (eds.). Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II: Slovenska literatura v dialogu s tujino. Ljubljana: Založba Univerze: Cankarjeva založba. 1159-1166.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2023. Madrelingua comune? Uno studio sulle competenze degli studenti di traduzione. In: CERKVENIK, Mojca, ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ed.). Educazione linguistica e interculturale in ambienti con appartenenze multiple. Capodistria: Unione Italiana; Trieste: Università Popolare. 170-197.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, PISANSKI PETERLIN, Agnes. 2023. Trpnik z izraženim vršilcem v slovenščini: korpusna raziskava. In: SMOLEJ, Mojca, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ed.). Prispevki k preučevanju slovenske skladnje. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze. 177-198.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja. 2022. La traduction littéraire en Slovénie. In: LAUTEL, Florence , DORLIN, Olivier (eds.). État des lieux de la traductologie dans le monde. Paris: Classiques Garnier. 457-471.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, PISANSKI PETERLIN, Agnes. 2022. Cohesion through the lens of EPTIC-SI : sentence-initial connectors in interpreted, translated and non-mediated Slovene. In: KAJZER-WIETRZNY, Marta et al. (eds.). Mediated discourse at the European Parliament : empirical investigations. Berlin: Language Science Press, cop. 161-190. 

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike.2021. In search of the essential competences for overcoming language barriers in public services. In: HIRCI, Nataša, PISANSKI PETERLIN, Agnes and ZUPAN, Simon (eds). Translating in theory and action : contemporary contexts in translation, special issue of ELOPE 18 (1). Ljubljana: University Press, Faculty of Arts: = Znanstvena založba Filozofske fakultete. 15-35.

ZLATNAR MOE, Marija, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ŽIGON, Tanja. 2021. Who determines the final version? : the roles of translators, language revisers and editors in the publishing of a literary translationAcross languages and cultures 22 (1). 14-44. 

KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2021. From conference to community interpreter education : the transformation of interpreter education in Slovenia. In: ŠVEDA, Pavol (ed.). Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. New York/London: Routledge. 160-182.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja. 2021. Literary translators for languages of low diffusion: market needs and training challenges in SloveniaThe interpreter and translator trainer : ITT. 1-17.

RODRÍGUEZ MELCHOR, María Dolores, MOTTA, Manuela, FERNÁNDEZ BRAVO, Elena Aguirre, EGOROVA, Olga Gennadyevna, FERGUSON, Kate, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2020. Expertise and resources for interpreter training online : a student survey on pedagogical and technical dimensions of virtual learning environmentsBabel  66 (6). 950-972.

KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2020. Community interpreters versus intercultural mediators : is it really all about ethics?Translation and interpreting studies 15 (1) . 80-107.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2020. Between syntax and pragmatics : nominalization in Italian and Slovene academic discourse. In: PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara (eds.). Academic writing from cross-cultural perspectives: exploring the synergies and interactions. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts. 76-103.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2019. Slovenska zemljepisna imena v italijanskih besedilihJezik in slovstvo 64 (3/4). 131-148.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2019. Kdo dela z uporabniki zdravstvenega sistema, ki ne govorijo slovensko? In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (eds). Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 16-28.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, LIPOVEC ČEBRON, Uršula. 2019. Pot do Večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (eds.). Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 106-125.

KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, HIRCI, Nataša, ZELKO, Erika, MILAVEC KAPUN, Marija, KOROŠEC, Tanja, JAZBINŠEK, Simona, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2019. Študija uporabnosti Večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (eds.). Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 146-169.

HIRCI, Nataša, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, PISANSKI PETERLIN, Agnes. 2019. Enriching translator training with interpreting tasks  bringing sight translation into the translation classroom. In: DAL FOVO, Eugenia, GENTILE, Paola (eds.). Translation and interpreting: convergence, contact and interaction. Oxford: P. Lang. 213-234.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2019. Slovenski prevajalski trg: pregled stanja. In: PREGELJ, Barbara (ed.). Bela knjiga o prevajanju 2018: premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 78-82.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2019. Analiza spolne strukture slovenskih literarnih prevajalcev. In: PREGELJ, Barbara (ed.). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 122-225.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2019. Finančna uspešnost prevajalskega sektorja : pregled stanja. V: PREGELJ, Barbara (ed.). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 134-136.

ZLATNAR MOE, Marija, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ŽIGON, Tanja. 2019. Vloga prevajalca v postopku prevajanja in izdaje književnega dela. In: PREGELJ, Barbara (ed.). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 22-27.

PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2018. Contrasting pronominal subjects: a cross-linguistic corpus study of English, Italian and Slovene. Languages in contrast 18 (2). 230-251.

PISANSKI PETERLIN, Agnes, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2018. Osebni zaimki v funkciji osebka: pragmatični vidiki slovnične kategorije. In: ARHAR HOLDT, Špela et al. (eds.). Slovnične raziskave za jezikovni opisSlovenščina 2.0, Special issue.  6 (2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 127-153.

MILAVEC KAPUN, Marija, LIPOVEC ČEBRON, Uršula, KOROŠEC, Tanja, PISTOTNIK, Sara, JAZBINŠEK, Simona, HOMAR, Vesna, ROTAR-PAVLIČ, Danica, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, HIRCI, Nataša, ZELKO, Erika. 2017. Strategije premagovanja jezikovnih ovir med medicinskimi sestrami = Nurses’ strategies for overcoming language barriers. In: MAJCEN DVORŠAK, Suzana, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, KVAS, Andreja (eds.). Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo, 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. 564-573.

ZLATNAR MOE, Marija, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ŽIGON, Tanja. 2017. I know languages, therefore, I can translate?: a comparison between the translation competence of foreign language and Interlingual Mediation students. In: COLINA, Sonia, ANGELELLI, Claudia V. (eds.). Translation and interpreting pedagogy in dialogue with other disciplines. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins. 83-102.

ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2017. Slovenščina v središču = Slovene in the centre. V: BEŠTER, Tomaž, VOVK, Damjana (eds.). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association. 218-232.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2016. Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede 64 (4). 443-462.

ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2016. Pomen razvijanja kompetenc maternega jezika v visokošolskem izobraževanju = The importance of developing mother-tongue competences in higher education. In: AŠKERC VENIGER, Katarina, et al. (eds,) Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. 44-51.

HIRCI, Nataša, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2015. Anything but simple? Adversative connectors between English and Slovene. In: SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, LIMON, David, GRUNTAR JERMOL, Ada (eds.). Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 84-106.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2015. Nominalization in literary texts: a corpus based study of contrastive and translational aspects. In: SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, LIMON, David, GRUNTAR JERMOL, Ada (eds.). Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation. 108-130.

ZLATNAR MOE, Marija, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ŽIGON, Tanja. 2015. I know languages, therefore, I can translate?: a comparison between the translation competence of foreign language and Interlingual Mediation studentsTranslation and interpreting studies: the journal of the American Translation and Interpreting Studies Association 10 (1). 87-107.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2014. Kontrastivni vidiki prevajanja italijanskih neosebnih glagolskih oblik v slovenščino: korpusna analiza gerundija. In: PISANSKI PETERLIN, Agnes, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (eds.). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije.  Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 32-49.

HIRCI, Nataša, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2014. Korpusna raziskava rabe vzročnih in pojasnjevalnih povezovalcev v prevodih iz angleščine in italijanščine. In: PISANSKI PETERLIN, Agnes, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (eds.). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 150-170.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, ŽIGON, Tanja, ZLATNAR MOE, Marija. 2014. Visoka jezikovna kompetenca v maternem jeziku kot temelj uspešne večjezičnosti v Evropski uniji. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja 51 (4). 636-653.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2013. Assessment feedback in translator training : a dual perspective. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, KOSKINEN, Kaisa (eds.). New horizons in translation research and education. Joensuu: University of Eastern Finland. 75-99.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2013. Bridging a grammar gap with explication : a case study of the nominalized infinitiveAcross languages and cultures 14 (1). 75-98.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2013. Neosebne glagolske oblike v prevodni in izvirni slovenščini: primer deležja. In: VINTAR, Špela (ed.). Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 70-93.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2012. A contrastive study of nominalization in the systemic functional frameworkLanguages in contrast 12 (22). 251-276.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2012. La nominalizzazione come indicatore del grado di formalità in alcuni tipi testuali della lingua parlataLinguistica 52. 283-295.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2012. I corpora nell’insegnamento della traduzione: un approccio a problemi di stile e sintassiRivista internazionale di tecnica della traduzione : international journal of translation 14. 109-120.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2012. Korpusna analiza slovenskega deležja v različnih besedilnih tipih. In: ERJAVEC, Tomaž, ŽGANEC GROS, Jerneja (eds.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia]: zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia: proceedings of the 15th International Multiconference Information Society – IS 2012, volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 147-152.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2011. Vpliv besedilnih tipov na pojavljanje nominalizacije v slovenščini : korpusna raziskava. In: KRANJC, Simona (ed.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 321-327.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2010. Kontrastivni in prevodoslovni pogledi na nominalizacijo skozi italijansko-slovenski vzporedni korpus. In: VINTAR, Špela (ed.). Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 132-155.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2010. Translation of Italian nominalizations into Slovene: a corpus-based studyRivista internazionale di tecnica della traduzione: international journal of translation 12. 145-158.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2009. Vzporedni korpus – prevajalsko orodje in orodje za jezikoslovne analize. In: MIKOLIČ, Vesna (ed.). Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 75-87.

MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. 2005. Smernice o izbiranju med italijanskima perfektoma ali kaj je dobro vedeti o vlogi perfektov v proznih besedilih. In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, PRUNČ, Erich, RICCARDI, Alessandra (eds.). Beyond equivalence = Jenseits de Äquivalenz = Oltre l’equivalenza = Onkraj ekvivalence. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswisenschaft. 107-119.

 

Celotna bibliografija je na voljo tukaj.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu