Govorilne ure

Sreda: 16:15–17:00 (vnaprejšnja najava) in po dogovoru

Kabinet

R12BI

Oddelek za azijske študije

prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

Nataša Vampelj Suhadolnik je profesorica na Oddelku za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je pobudnica, soustanoviteljica in prva predsednica Evropske zveze za azijsko umetnost in arheologijo (EAAA) ter višja znanstvena raziskovalka v svetovalnem odboru o kitajski umetnosti, arheologiji in arhitekturi v organizaciji ASET Stiftung (Berlin, Nemčija). Nataša Vampelj Suhadolnik je hkrati vodja nacionalnega projekta Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru (2021–2024) ter bilateralnega projekta z naslovom Zbirateljske prakse na periferiji: vzhodnoazijski tekstil v slovenskih muzejih in v Muzeju umetnosti v Birmingham v ZDA (2022–2024). Bila je vodja tudi nacionalnega projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo (2018–2022), v okviru katerega je bila postavljena spletna stran in podatkovna baza vzhodnoazijskih predmetov v slovenskih muzejih. Projektna skupina je za spletno stran VAZ dobila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija. Nataša Vampelj Suhadolnik je vodila tudi raziskovalno skupino na Filozofski fakulteti v okviru mednarodnega projekta Pagode - Europeana China, ki ga je v okviru instrumenta za povezovanje Evrope CEF sofinancirala Evropska unija (2020–2021). Cilj projekta Pagode je bila digitalizacija in prezentacija kitajske dediščine v Evropi v evropski digitalni knjižnici Europeana. Poleg tega je tudi članica uredniškega odbora revije Azijske študije (izdaja Oddelek za azijske študije), nove serije monografij z naslovom Evropske študije azijske umetnosti in arheologije (izdaja EAAA in Brill) ter novo vzpostavljene knjižne zbirke VAZ (Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji), ki jo izdaja Filozofska fakulteta. Je tudi članica upravnega odbora Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL). Od leta 2016 do 2020 je bila tudi predstojnica Oddelka za azijske študije.

Po zaključeni Gimnaziji Poljane in Srednji glasbeni šoli (1994) je na Filozofski fakulteti študirala zgodovino, umetnostno zgodovino in vzhodnoazijske študije (smer sinologijo). Leta 2006 je na isti fakulteti doktorirala na Oddelku za zgodovino. Že med študijem se je več let strokovno izpopolnjevala na različnih univerzah na Tajvanu in L.R. Kitajski, kjer je na Univerzi mesta Chengdu in Pedagoški univerzi Sichuan opravila tudi prvo leto doktorskega študija. Po doktoratu je delovala kot gostujoča raziskovalka na Centru za kitajske študije v Taipeiju (2009), Univerzi Wuhan (2010) ter v Palačnem muzeju Gugong v Taipeiju (2013/14). V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z vzhodnoazijsko materialno in zbirateljsko kulturo, vzhodnoazijsko dediščino v slovenskem prostoru, kitajsko tradicionalno in moderno umetnostjo, kitajsko grobno umetnostjo ter kitajsko budistično umetnostjo. Rezultate svojih raziskav redno objavlja tako v slovenskih kot mednarodnih znanstvenih revijah. Je avtorica monografije V svetu nesmrtnih bitij: grobna umetnost dinastije Han in njena kozmološka zasnova (2017), več poglavij v monografskih publikacijah ter vrsto znanstvenih člankov. Za znanstveno raziskovalno delo in pedagoške dosežke je prejela tudi véliko priznanje FF UL.

Povezava na celotno bibliografijo: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/17787

 

Znanstvena monografija:

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. V svetu nesmrtnih bitij: grobna umetnost dinastije Han in njena kozmološka zasnova, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. ISBN 978-961-237-881-3. [COBISS.SI-ID 287905024]
 

Poglavje v monografski publikaciji:

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Klasifikacija in reprezentacija kitajskih in japonskih zbirk v slovenskih muzejih. V: LUNAČEK, Sarah (ur.), PALAIĆ, Tina (ur.), VESELIČ, Maja (ur.). Prepletenost svetov : zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 135-158. Zbirka Zupaničeva knjižnica, 51. ISBN 978-961-7128-36-9. ISSN 2630-3922. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/351/669/7634-1, DOI: 10.4312/9789617128352. [COBISS.SI-ID 115041539] .

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji. V: BEKEŠ, Andrej (ur.), ROŠKER, Jana S. (ur.), ŠABIČ, Zlatko (ur.). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji : zbornik EARL, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze. 2019, str. 93-137, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/181/277/4700-1. [COBISS.SI-ID 36504669]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Preporod kitajske umetnosti na pragu moderne dobe : vloga umetnosti v novem izobraževalnem sistemu. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.), CAI, Yuanpei. Izbrana dela Cai Yuanpeija : umetnost, estetika in kultura, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 47-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 67408482]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Pojav lotosovega motiva na stropu grobnic dinastij Han, Wei in Zahodni Jin. V: CULIBERG, Luka (ur.), PETROVČIČ, Mateja (ur.). Na stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 49-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 62138978]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Os quatro animais cosmológicos em túmulos han com murais. V: BUENO, André (ur.), NETO, José Maria (ur.). Antigas leituras visões da China antiga. União da Vitória: Unespar. 2014, str. 218-249, ilustr. https://sites.google.com/site/orientalismo/home/downloads-de-arquivos/Vis%C3%B5es%20da%20China%20Antiga_Ebook.pdf?attredirects=0&d=1. [COBISS.SI-ID 56422498]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Han and Wei Jin tombs with murals : artistic exchange in architecture and iconography. V: OLIVEIRA LOPEZ, Rui (ur.). Face to face : the transcendence of the arts in China and beyond : historical perspectives, (Global art monograph series). 1st ed. Lisboa: CIEBA. 2014, str. 40-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 55583330]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. The reform of Chinese painting in the Republican era : theory vs. practice. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Modernisation of Chinese culture : continuity and change. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2013, str. 233-257, ilustr. [COBISS.SI-ID 52774242]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Med konservatizmom in radikalizmom : modernizacija kitajskega slikarstva v dobi republike. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Tradicija v objemu modernosti : stoletje kitajskega preporoda, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2012, str. 81-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 51123554]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (avtor, fotograf). Obredna posoda ding kot materialni odraz kitajskega kulturno-družbenega fenomena. V: MLEKUŽ, Jernej (ur.). Klepetavi predmeti : ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, (Migracije, ISSN 1580-7401, 21). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 113-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 33232173]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. A reinterpretation of the lotus in the Han Wei Jin Tombs. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). The yields of transition : literature, art and philosophy in early medieval China. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2011, str. 75-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 45625442]
 

Izvirni znanstveni članki:

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Between ethnology and cultural history : where to place East Asian objects in Slovenian museums?. Asian studies. [Print ed.]. 2021, vol. 9 (25), iss. 3, str. 85-116, ilustr. ISSN 2232-5131. https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9808, DOI: 10.4312/as.2021.9.3.85-116. [COBISS.SI-ID 77199875] .

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Ivan Skušek ml. kot zbiratelj kitajskega pohištva. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Tiskana izd.]. 2020, 14, [št.] 2, str. 45-60, ilustr. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/9451/9283, DOI: 10.4312/ars.14.2.45-60. [COBISS.SI-ID 45818883] .

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Collecting Chinese objects in Slovenia at the turn of the twentieth century. Ming Qing Yanjiu. 2020, vol. 24, issue 2, str. 161-180, ilustr. ISSN 2468-4791. https://brill.com/view/journals/mqyj/24/2/article-p161_2.xml, DOI: 10.1163/24684791-12340047. [COBISS.SI-ID 35110147] .

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Death in Beijing: Alma M. Karlins description of Chinese funerary rituals and mourning practices. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2019, vol. 24, no. 93-94, str. 49-75, ilustr. http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/article/view/191, doi: 10.35469/poligrafi.2019.191. [COBISS.SI-ID 14206211]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Transmission of Han pictorial motifs into the Western periphery: : Fuxi and Nüwa in the Wei-Jin Mural Tombs in the Hexi corridor. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Meaning and transformation of Chinese funerary art during the Han and Wei Jin Nanbei periods, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 7 (23), issue 2). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2019, vol. 7 (23), issue 2, str. 47-86, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/8458/8597, doi: 10.4312/as.2019.7.2.47-86. [COBISS.SI-ID 69838434]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Mao Zedong kot poslednji konfucijanski vladar? Moralno-didaktični vidik "konfucijanske umetnosti". V: ROŠKER, Jana S. (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). Konfucij in globalizacija : antični in sodobni konfucijanski diskurzi = Confucius and globalization : ancient and contemporary Confucian discourses, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, 10, 1). V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2016, letn 10, št. 1, str. 133-159, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/6447/6128, doi: 10.4312/ah.10.1.133-161. [COBISS.SI-ID 60772450]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Ferdinand Augustin Hallerstein on Giuseppe Castiglione's Art. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). European Jesuits in China : the importance of the Jesuits for the cultural and scientific development of European and Chinese society, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 3 (19), issue 2). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2015, vol. 3, issue 2, str. 33-56, tabele. http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/3985/5486, doi: 10.4312/as.2015.3.2.33-56. [COBISS.SI-ID 59514210]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Podoba in vloga Matere Zahodnega kraljestva v grobni umetnosti dinastije Han. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). European Jesuits in China : the importance of the Jesuits for the cultural and scientific development of European and Chinese society, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 3 (19), issue 2). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2015, vol. 3, issue 2, str. 197-212, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/3672/5495, doi: 10.4312/as.2015.3.2.197-212. [COBISS.SI-ID 59499362]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Kitajska avantgardna umetnost v poznem 20. stoletju. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2014, letn. 42, št. 258, str. 59-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 56412514]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Chen Shizeng?s "Theory of Subjectivity" : the influence of Chinese literati painting on the artistic search for Western modern-'isms' in the Republican Era. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 37, str. 93-102. [COBISS.SI-ID 35517997]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Han mural tombs : reflection of correlative cosmology through mural paintings. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Chinese art between tradition and modernity, (Asian and African studies, ISSN 1408-5429, vol. 15, issue 1). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts. 2011, vol. 15, issue 1, str. 19-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 46256226]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. An interpretation of "two creatures with the sun and the moon" in Han tomb murals. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2011, letn. 11, št. 1, str. 9-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 1151109]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Načelo korelativnosti v klasični kitajski kozmologiji. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2009, letn. 45, št. 9, str. 54-74. [COBISS.SI-ID 40658786]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. The appearance of strange creature : the mural painting on the ceiling of the Bu Qianqiu. Studia orientalia Slovaca, ISSN 1336-3786, 2009, roč. 8, str. 27-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 44192866]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. In the world of immortal beings: grave mural paintings of the Han dynasty and their evolution. V: PETROVČIČ, Mateja (ur.). Asian history, philosophy and language, (Asian and African studies, ISSN 1408-5429, vol. 12, issue 2). Ljubljana: Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts. 2008, str. 51-66. [COBISS.SI-ID 38263394]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. The symbolic role of the sun and the moon in the grave paintings of the Han Dynasty. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2008, letn. 8, št. 1, str. 21-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 941957]
 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu