Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša, lekt. Li Xiao

Vsebina

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti v obsegu besednjaka in slovnice 4. stopnje HSK.
Poudarek je predvsem na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, ustreznih komunikacijskih spretnostih in kulturno pogojenih reakcijah v različnih situacijah.