Oddelek za slovenistiko

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Strokovno besedilo kot IZBIRNI in OBVEZNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob 1.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo v četrtek, 8…

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Leksikologiji (3. letnik E in D)

Ker je predavalnica na Tobačni premajhna, bodo vaje potekale po zoomu. Povezavo vam bom poslala po VIS-u v sredo. Prvo srečanje bo 7. 10. 2020 ob 11.20. Dogovorili se bomo o izvajanju vaj v 2 skupinah in poteku dela.
Saška Štumberger

Vaje pri Leksikologiji Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj pri prof. dr. Hotimirju Tivadarju v tednu od 5. 10. 2020

Z rednimi predavanji in vajami pri mojih obveznih in izbirnih predmetih (tudi za nesloveniste) na 1. in 2. stopnji bomo začeli po urniku od 5. 10. 2020 naprej, ko se bomo tudi dogovorili glede izvedbe. O morebitni delitvi v skupine boste obveščeni v petek; v četrtek in petek je…

Red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko

Začetek študijskega leta na slovenistiki

Drage študentke in študenti! Pred nami je novo študijsko leto, ki se ga vsi že zelo veselimo. V marsičem bo posebno, zato za začetek nekaj osnovnih informacij. 1. in 2. oktobra bodo na Filozofski fakulteti potekale predstavitve za bruce, slovenistika se bo predstavila v petek, 2…

Predstojništvo