Oddelek za slovenistiko

Prvo srečanje pri SL1 Fonetika in fonologija SKJ (7. 10.)

Prvo srečanje pri SL1 Fonetika in fonologija SKJ bo v sredo, 7. 10, v dveh skupinah v predavalnici 2: 1. skupina: enopredmetni + surdopedagogi + dvopredmetni od A do vključno Kop. : 8.55–9.40;
2. skupina: dvopredmetni od Kor. do Ž: 9.45–10.25. Na prvem srečanju boste tudi…

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Poglavjih iz frazeologije (izbirni, 2. stopnja, E, jezikoslovna smer, 4 kt)

Obveščam vas, da bodo vaje pri Poglavjih iz frazeologije potekale v živo. Obiskujejo jih študenti enopredmetne jezikoslovne smeri, ki vpisujejo predmet za 4 kt. Ker urnik še ni popravljen, vas obveščam tudi, da bodo vaje potekale ob četrtkih ob 8. uri v pred. 3-Tobačna. Začnemo…

Poglavja iz frazeologije, vaje za E, jezikoslovna smer, 4 kt Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Leksikologiji (3. letnik E in D)

Ker je predavalnica na Tobačni premajhna, bodo vaje potekale po zoomu. Povezavo vam bom poslala po VIS-u v sredo. Prvo srečanje bo 7. 10. 2020 ob 11.20. Dogovorili se bomo o izvajanju vaj v 2 skupinah in poteku dela.
Saška Štumberger

Vaje pri Leksikologiji Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Uvod v študij jezika

Obveščam vas, da bo uvodna ura pri predmetu Uvod v študij jezika potekala po zoomu. Povezavo boste dobili na dan predavanj, začnemo 7. 10. 2020 ob 13:50.

Uvod v študij jezika (obvezni in izbirni) Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko, Oddelek za slavistiko

Poglavja iz frazeologije pri prof. dr. E. Kržišnik

S predavanji in seminarji pri izbirnem predmetu Poglavja iz frazeologije (2. stopnja) bomo začeli v ponedeljek, 10. 10. 2020, po urniku (14.40-16.10) v pred. 5. Predavanja in seminarji bodo potekali v živo.

red. prof. dr. Erika Kržišnik

Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj na Oddelku za slovenistiko

Drage študentke in študenti! Pred nami je novo študijsko leto, ki se ga vsi že zelo veselimo. V marsičem bo posebno, zato za začetek nekaj osnovnih informacij. 1. in 2. oktobra bodo na Filozofski fakulteti potekale predstavitve za bruce, slovenistika se bo predstavila v petek, 2…

Oddelek za slovenistiko

Skladnja - VAJE

Vaje iz Skladnje bodo potekale v dveh skupinah, in sicer (1. skupina) ob ponedeljkih ob 8.50 v p. 2 in (2. skupina) ob petkih ob 10.30 v p. 2.
Vaje bodo potekale v živo in hkrati po zoomu.
V katero skupino boste hodili, se odločite sami. Število na skupino je omejeno…

Skladnja - VAJE Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Govorjeni diskurz

Predmet Govorjeni diskurz se bo izvajal ob torkih ob 8.50 v p. Tob. 5.
Predavanje oz. seminar bo potekal/o v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo zaradi izbirnosti v torek, 13. 10…

Govorjeni diskurz Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Strokovno besedilo kot IZBIRNI in OBVEZNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob 1.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo v četrtek, 8…

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Publicistično in propagandno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Publicistično in propagandno besedilo kot OBVEZNI in IZBIRNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 9.40 v p. Tob. 5.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo…

Mojca Smolej

Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske študije, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za klasično filologijo, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Razpis za vpis v študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja Razpis za vpis v študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade
v študijskem letu 2020/21 1. Cilji programa
Temeljni cilji programa so spoznavanje pravnega sistema RS, poznavanje osnov…

Oddelek za slovenistiko

Nujno obvestilo glede ped. prakse v 20/21 (SLE, 2. l.)

Spoštovane bodoče enopredmetne slovenistke 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike! Pedagoška praksa pri slovenščini na osnovni ali srednji šoli  naj bi bila tudi v št. l. 20/21 sestavni del vašega pedagoškega študija. Zaradi ponovnega hitrega širjenja koronavirusne bolezni…

Oddelek za slovenistiko

Začetek študijskega leta na slovenistiki

Drage študentke in študenti! Pred nami je novo študijsko leto, ki se ga vsi že zelo veselimo. V marsičem bo posebno, zato za začetek nekaj osnovnih informacij. 1. in 2. oktobra bodo na Filozofski fakulteti potekale predstavitve za bruce, slovenistika se bo predstavila v petek, 2…

Predstojništvo

Oddelek za slovenistiko

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Strokovno besedilo kot IZBIRNI in OBVEZNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob 1.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo v četrtek, 8…

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Leksikologiji (3. letnik E in D)

Ker je predavalnica na Tobačni premajhna, bodo vaje potekale po zoomu. Povezavo vam bom poslala po VIS-u v sredo. Prvo srečanje bo 7. 10. 2020 ob 11.20. Dogovorili se bomo o izvajanju vaj v 2 skupinah in poteku dela.
Saška Štumberger

Vaje pri Leksikologiji Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj pri prof. dr. Hotimirju Tivadarju v tednu od 5. 10. 2020

Z rednimi predavanji in vajami pri mojih obveznih in izbirnih predmetih (tudi za nesloveniste) na 1. in 2. stopnji bomo začeli po urniku od 5. 10. 2020 naprej, ko se bomo tudi dogovorili glede izvedbe. O morebitni delitvi v skupine boste obveščeni v petek; v četrtek in petek je…

Red. prof. dr. Hotimir Tivadar