Oddelek za slovenistiko

Ustni izpiti: Fonetika in fonologija, 1. rok (22. 1. 2021)

Spoštovane študentke in spoštovani študentje! V e-učilnici imate natančen seznam izvedbe petkovih izpitov (22. 1. 2021, začetek ob 9.00), ki bodo potekali na naslednji povezavi:
ZOOM-povezava za Fonetika in fonologija SKJ, 1. izpitni rok; Jan 22, 2021 09:00
Join Zoom…

Oddelek za slovenistiko

Rezultati: SL1 Fonetika in fonologija SKJ (20. 1. 2021)

Rezultati današnjega pisnega dela izpita pri Fonetiki in fonologiji SKJ so šifrirano objavljeni na VIS-u med gradivi. Razpored za ustni del in povezava bosta objavljena v e-učilnici, kakor ste bili danes že obveščeni. Vse dobro in lep pozdrav!   

asist. Luka Horjak

Oddelek za slovenistiko

Komisijski izpiti: SL1 Morfologija SKJ (22. 1.)

Komisijski izpit pri Morfologiji slovenskega knjižnega jezika bo ta petek, 22. 1. 2021, ob 14.15. Povezavo boste dobili naknadno.  

Oddelek za slovenistiko

Jutri: Preizkus programa Exam.net

S študenti/-kami 2. letnikov 1. stopnje (E in D) bomo v petek, 15. 1., ob 13.30 preizkusili delovanje programa Exam.net in pisali poskusni test za ULT. Če bi želeli preveriti delovanje programa, se nam na srečanju lahko pridružite prek Zooma.  Lep pozdrav,
Andraž Jež

Oddelek za slovenistiko

Pisni izpit SL1 Morfologija SKJ (21. 1. 2021): Navodila za izvedbo na daljavo

Natančna navodila za izvedbo izpita na daljavo preko Zoom-a pri predmetu SL1 Morfologija slovenskega knjižnega jezika so objavljena na VIS-u med gradivi (datoteka: Navodila za izvedbo pisnega dela izpita na daljavo (21. 1. 2021)).  Termin komisijskih izpitov (ustni del) bo…

Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javna razprava o usklajeni definiciji govorjenega slovenskega knjižnega jezika

Pobudniki 1. Slovenskega pravorečnega posveta, ki so ga 15. decembra priredili Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, smo k izvedbi posveta pristopili…

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prijava na 40. simpozij Obdobja

Vabimo vas, da se udeležite jubilejnega 40. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Slovenska poezija, ki bo potekal od 17. do 19. novembra 2021 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete…

Oddelek za slovenistiko

Pedagoški proces med 23. 12. 2020 in 4. 1. 2021 pri red. prof. dr. H. Tivadar!

Glede na to, da smo vse ure za ta čas nadomestili čez semester, rednih predavanj v tem času ne bomo imeli, ampak bomo imeli namesto tega konzultacije. Redne govorilne ure nam v teh dveh tednih zaradi praznikov oz. kolektivnega dopusta namreč odpadejo. V tem času med 23. 12. in 4…

Red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko

Literarni in glasbeni večer Oddelka za slovenistiko

Študentke in študenti Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete prijazno vabljeni na literarni in glasbeni večer Oddelka za slovenistiko, ki bo 15. decembra ob 20.00 uri na Zoomu. 12 študentk in študentov se bo predstavilo z avtorskimi deli, po vsakem sklopu sledi glasbeni…

Oddelek za slovenistiko

Prvi slovenski pravorečni posvet, 15. 12.

Prvi slovenski pravorečni posvet Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU in
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani prirejajo Prvi slovenski
pravorečni posvet, ki bo zaradi
znanih okoliščin potekal…

Oddelek za slovenistiko

Odpoved govorilnih ur pri asist. Luku Horjaku 15. 12.

V torek, 15. 12. 2020, zaradi udeležbe na 1. Slovenskem pravorečnem posvetu odpadejo redne govorilne ure. Za nujne zadeve se študentje oglasite po e-pošti, dogovorili se bomo za nadomestni termin.   

asist. Luka Horjak

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Govorilne ure red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič so na Zoom-u vsak četrtek, od 13.00 do 13.30, na spodnji povezavi, različne informacije pa lahko dobite tudi na njenem e-naslovu. Join Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96387232153?pwd=K1o2V2VERVpuZmJ1b1BXRDh2ZnR2UT09…

Oddelek za slovenistiko

Odpoved vaj pri asist. Luku Horjaku 19. 11.

Jutri, 19. 11. 2020, odpadejo vaje pri SL1 Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika. Študentje boste gradivo z razlago in rešitvami dobili po e-pošti preko e-učilnice.  

asist. Luka Horjak

Oddelek za slovenistiko

Wikivir 2020

S 1. novembrom 2020 zaključujemo letošnje tipkanje in popravljanje pri projektu Wikivir. Izplačila 16 študentom, ki ste sodelovali pri projektu, bodo v naslednjih dneh. Delo na Wikiviru se seveda nadaljuje, le da bomo korekture, vnesene v evidenco od danes dalje, upoštevali pri…

Miran Hladnik

Oddelek za slovenistiko

Wikivir 2020 in 2021

Ministrstvo za kulturo je pred dnevi odobrilo projekt Wikivir za leti 2020 in 2021. Denarja je sicer nekaj manj kot v predhodnih letih, vendar je tudi časa za popravljanje nekaj manj kot lani. Nekateri sodelavci ste zaupljivo tipkali skozi celo leto, kdor pa je čakal na…

Miran Hladnik

Oddelek za slovenistiko

Prenos vseh predavanj na ZOOM_Andreja Žele

Obveščam vas, da se bomo v nadaljevanju (do izboljšanja razmer in preklica ukrepov) srečevali na predavanjih prek zooma. Predavanja bodo po urniku, vsa sprotna obvestila in povezave za zoom pa boste dobivali po e-pošti. Pozdrav zaenkrat, Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

RAZPIS za honorarno delo

Založba Rokus Klett išče študente/študentke višjih letnikov ali absolvente/absolventke slovenistike za pomoč pri pretvarjanju tiskanega učnega gradiva v digitalno obliko. Glavna naloga bo ustvarjanje interaktivnih nalog v izbrani platformi, zato je delo primerno za…

Oddelek za slovenistiko

Pravorečna in pravopisna norma SKJ, vaje po zoomu

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bodo vaje pri Pravorečna in pravopisni normi slovenskega knjižnega jezika potekale po zoomu. Kot smo se dogovorili, se bomo srečevali ob ponedeljkih od 9:30 do 11:00, naslednje srečanje bo 12. 10. 2020.
Prosim, da si…

Pravorečna in pravopisna norma SKJ, vaje po zoomu Saška Štumberger