Oddelek za slovenistiko

Odpoved govorilnih ur pri asist. Luku Horjaku 15. 12.

V torek, 15. 12. 2020, zaradi udeležbe na 1. Slovenskem pravorečnem posvetu odpadejo redne govorilne ure. Za nujne zadeve se študentje oglasite po e-pošti, dogovorili se bomo za nadomestni termin.   

asist. Luka Horjak

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Govorilne ure red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič so na Zoom-u vsak četrtek, od 13.00 do 13.30, na spodnji povezavi, različne informacije pa lahko dobite tudi na njenem e-naslovu. Join Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96387232153?pwd=K1o2V2VERVpuZmJ1b1BXRDh2ZnR2UT09…

Oddelek za slovenistiko

Odpoved vaj pri asist. Luku Horjaku 19. 11.

Jutri, 19. 11. 2020, odpadejo vaje pri SL1 Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika. Študentje boste gradivo z razlago in rešitvami dobili po e-pošti preko e-učilnice.  

asist. Luka Horjak

Oddelek za slovenistiko

Wikivir 2020

S 1. novembrom 2020 zaključujemo letošnje tipkanje in popravljanje pri projektu Wikivir. Izplačila 16 študentom, ki ste sodelovali pri projektu, bodo v naslednjih dneh. Delo na Wikiviru se seveda nadaljuje, le da bomo korekture, vnesene v evidenco od danes dalje, upoštevali pri…

Miran Hladnik

Oddelek za slovenistiko

Wikivir 2020 in 2021

Ministrstvo za kulturo je pred dnevi odobrilo projekt Wikivir za leti 2020 in 2021. Denarja je sicer nekaj manj kot v predhodnih letih, vendar je tudi časa za popravljanje nekaj manj kot lani. Nekateri sodelavci ste zaupljivo tipkali skozi celo leto, kdor pa je čakal na…

Miran Hladnik

Oddelek za slovenistiko

Prenos vseh predavanj na ZOOM_Andreja Žele

Obveščam vas, da se bomo v nadaljevanju (do izboljšanja razmer in preklica ukrepov) srečevali na predavanjih prek zooma. Predavanja bodo po urniku, vsa sprotna obvestila in povezave za zoom pa boste dobivali po e-pošti. Pozdrav zaenkrat, Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

RAZPIS za honorarno delo

Založba Rokus Klett išče študente/študentke višjih letnikov ali absolvente/absolventke slovenistike za pomoč pri pretvarjanju tiskanega učnega gradiva v digitalno obliko. Glavna naloga bo ustvarjanje interaktivnih nalog v izbrani platformi, zato je delo primerno za…

Oddelek za slovenistiko

Pravorečna in pravopisna norma SKJ, vaje po zoomu

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bodo vaje pri Pravorečna in pravopisni normi slovenskega knjižnega jezika potekale po zoomu. Kot smo se dogovorili, se bomo srečevali ob ponedeljkih od 9:30 do 11:00, naslednje srečanje bo 12. 10. 2020.
Prosim, da si…

Pravorečna in pravopisna norma SKJ, vaje po zoomu Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Besedotvorje SKJ in izbirni predmet Besedotvorna stilistika

Obveščam vas, da bom predmeta Besedotvorje SKJ (obvezni predmet v 2. letniku 1. stopnje) in Besedotvorna stilistika (izbirni na 2. stopnji) izvajala v poletnem semestru v terminih, ki so na urniku. Za izbirni predmet Besedotvorna stilistika se prijavite že v zimskem semestru. O…

Besedotvorje SKJ in izbirni predmet Besedotvorna stilistika Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Uvod v študij jezika, izbirni predmet na 1. stopnji

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bo izbirni predmet Uvod v študij jezika potekal po zoomu. Prvo srečanje bo v sredo, 7. 10. 2020, ob 13:50.
Na prvem srečanju se bomo dogovorili o vsebini predmeta in vaših obveznostih.
Prosim, da si gradivo…

Uvod v študij jezika Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Leksikologiji

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bodo vaje pri Leksikologiji potekale po zoomu. Prvo srečanje bo v sredo, 7. 10. 2020, ob 11:20.
Na prvem srečanju se bomo dogovorili o poteku dela. Vaje lahko vaje izvajamo tako, da boste imeli vsak teden po 1 uro, 2 uri…

Vaje pri Leksikologiji Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

SL2_Znanstvena in strokovna terminologija_začetek predavanj

Začetek predavanj pri izbirnem predmetu Znanstvena in strokovna terminologija bo v četrtek, 8. 10., ob 14.00 v predavalnici 013. Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

Govorjeni diskurz

Predmet Govorjeni diskurz se bo izvajal ob torkih ob 8.50 v p. Tob. 5.
Predavanje oz. seminar bo potekal/o v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo zaradi izbirnosti v torek, 13. 10…

Govorjeni diskurz Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Strokovno besedilo kot IZBIRNI in OBVEZNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob 1.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo v četrtek, 8.…

Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Publicistično in propagandno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Publicistično in propagandno besedilo kot OBVEZNI in IZBIRNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 9.40 v p. Tob. 5.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo…

Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

SJ2_Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika_začetek predavanj

Začetek predavanj pri predmetu SJ2_Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika bo torek, 6. oktobra, po urniku v predavalnici 209C. Uvodno predavanje se bo v živo izvedlo v dveh skupinah: v prvo skupino naj ob 10.30 pridejo študentje s priimki od A do vključno P, v drugo skupino…

Oddelek za slovenistiko

SJ1_Leksikologija

Začetek predavanj pri predmetu Leksikologija bo po urniku, tj. v torek 6. oktobra, ob 8.50 v predavalnici 2. Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

Prvo srečanje pri SL2 Govorna tehnika (8. 10.)

Prvo srečanje pri SL2 Govorna tehnika bo v četrtek, 8. 10., ob 8.00 v predavalnici 011. Na srečanju se bomo dogovorili o izvedbi predavanj, seminarja in vaj. Lepo vas pozdravljava, red. prof. dr. Hotimir Tivadar in asist. Luka Horjak