Oddelek za slovenistiko

Prenos vseh predavanj na ZOOM_Andreja Žele

Obveščam vas, da se bomo v nadaljevanju (do izboljšanja razmer in preklica ukrepov) srečevali na predavanjih prek zooma. Predavanja bodo po urniku, vsa sprotna obvestila in povezave za zoom pa boste dobivali po e-pošti. Pozdrav zaenkrat, Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

RAZPIS za honorarno delo

Založba Rokus Klett išče študente/študentke višjih letnikov ali absolvente/absolventke slovenistike za pomoč pri pretvarjanju tiskanega učnega gradiva v digitalno obliko. Glavna naloga bo ustvarjanje interaktivnih nalog v izbrani platformi, zato je delo primerno za…

Oddelek za slovenistiko

Pravorečna in pravopisna norma SKJ, vaje po zoomu

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bodo vaje pri Pravorečna in pravopisni normi slovenskega knjižnega jezika potekale po zoomu. Kot smo se dogovorili, se bomo srečevali ob ponedeljkih od 9:30 do 11:00, naslednje srečanje bo 12. 10. 2020.
Prosim, da si…

Pravorečna in pravopisna norma SKJ, vaje po zoomu Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Besedotvorje SKJ in izbirni predmet Besedotvorna stilistika

Obveščam vas, da bom predmeta Besedotvorje SKJ (obvezni predmet v 2. letniku 1. stopnje) in Besedotvorna stilistika (izbirni na 2. stopnji) izvajala v poletnem semestru v terminih, ki so na urniku. Za izbirni predmet Besedotvorna stilistika se prijavite že v zimskem semestru. O…

Besedotvorje SKJ in izbirni predmet Besedotvorna stilistika Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Nataša Pirih Svetina

Zimski semester 2020/21, SREDA 10h-11h, ČETRTEK, 13.30-14.30 po predhodnem dogovoru po e-pošti.

izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

Oddelek za slovenistiko

Uvod v študij jezika, izbirni predmet na 1. stopnji

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bo izbirni predmet Uvod v študij jezika potekal po zoomu. Prvo srečanje bo v sredo, 7. 10. 2020, ob 13:50.
Na prvem srečanju se bomo dogovorili o vsebini predmeta in vaših obveznostih.
Prosim, da si gradivo…

Uvod v študij jezika Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Leksikologiji

Drage študentke in študenti,
obveščam vas, da bodo vaje pri Leksikologiji potekale po zoomu. Prvo srečanje bo v sredo, 7. 10. 2020, ob 11:20.
Na prvem srečanju se bomo dogovorili o poteku dela. Vaje lahko vaje izvajamo tako, da boste imeli vsak teden po 1 uro, 2 uri…

Vaje pri Leksikologiji Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

SL2_Znanstvena in strokovna terminologija_začetek predavanj

Začetek predavanj pri izbirnem predmetu Znanstvena in strokovna terminologija bo v četrtek, 8. 10., ob 14.00 v predavalnici 013. Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

Govorjeni diskurz

Predmet Govorjeni diskurz se bo izvajal ob torkih ob 8.50 v p. Tob. 5.
Predavanje oz. seminar bo potekal/o v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo zaradi izbirnosti v torek, 13. 10…

Govorjeni diskurz Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

Strokovno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Strokovno besedilo kot IZBIRNI in OBVEZNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob 1.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo predavanje bo v četrtek, 8.…

Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Publicistično in propagandno besedilo - OBVEZNO in IZBIRNO

Predmet Publicistično in propagandno besedilo kot OBVEZNI in IZBIRNI predmet se bo izvajal ob četrtkih ob 9.40 v p. Tob. 5.
Predavanje bo potekalo v živo in hkrati po zoomu. Na predmet prijavljeni študentje boste vabilo na zoom dobili na vaše e-naslove.
Prvo…

Mojca Smolej

Oddelek za slovenistiko

SJ2_Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika_začetek predavanj

Začetek predavanj pri predmetu SJ2_Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika bo torek, 6. oktobra, po urniku v predavalnici 209C. Uvodno predavanje se bo v živo izvedlo v dveh skupinah: v prvo skupino naj ob 10.30 pridejo študentje s priimki od A do vključno P, v drugo skupino…

Oddelek za slovenistiko

SJ1_Leksikologija

Začetek predavanj pri predmetu Leksikologija bo po urniku, tj. v torek 6. oktobra, ob 8.50 v predavalnici 2. Andreja Žele

Oddelek za slovenistiko

Prvo srečanje pri SL2 Govorna tehnika (8. 10.)

Prvo srečanje pri SL2 Govorna tehnika bo v četrtek, 8. 10., ob 8.00 v predavalnici 011. Na srečanju se bomo dogovorili o izvedbi predavanj, seminarja in vaj. Lepo vas pozdravljava, red. prof. dr. Hotimir Tivadar in asist. Luka Horjak

Oddelek za slovenistiko

Prvo srečanje pri SL1 Fonetika in fonologija SKJ (7. 10.)

Prvo srečanje pri SL1 Fonetika in fonologija SKJ bo v sredo, 7. 10, v dveh skupinah v predavalnici 2: 1. skupina: enopredmetni + surdopedagogi + dvopredmetni od A do vključno Kop. : 8.55–9.40;
2. skupina: dvopredmetni od Kor. do Ž: 9.45–10.25. Na prvem srečanju boste tudi…

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Poglavjih iz frazeologije (izbirni, 2. stopnja, E, jezikoslovna smer, 4 kt)

Obveščam vas, da bodo vaje pri Poglavjih iz frazeologije potekale v živo. Obiskujejo jih študenti enopredmetne jezikoslovne smeri, ki vpisujejo predmet za 4 kt. Ker urnik še ni popravljen, vas obveščam tudi, da bodo vaje potekale ob četrtkih ob 8. uri v pred. 3-Tobačna. Začnemo…

Poglavja iz frazeologije, vaje za E, jezikoslovna smer, 4 kt Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Vaje pri Leksikologiji (3. letnik E in D)

Ker je predavalnica na Tobačni premajhna, bodo vaje potekale po zoomu. Povezavo vam bom poslala po VIS-u v sredo. Prvo srečanje bo 7. 10. 2020 ob 11.20. Dogovorili se bomo o izvajanju vaj v 2 skupinah in poteku dela.
Saška Štumberger

Vaje pri Leksikologiji Saška Štumberger

Oddelek za slovenistiko

Uvod v študij jezika

Obveščam vas, da bo uvodna ura pri predmetu Uvod v študij jezika potekala po zoomu. Povezavo boste dobili na dan predavanj, začnemo 7. 10. 2020 ob 13:50.

Uvod v študij jezika (obvezni in izbirni) Saška Štumberger