Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, junij 2021 (II)

Obveščamo vas, da bodo v mesecu juniju 2021 na Oddelku za geografijo FF UL potekali zagovori magistrskih del:

10. 6. 2021 (četrtek), preko videokonference v programu Zoom
ob 9:00 uri, Ana Košnjek
Gimnazijska medpredmetna ekskurzija iz zgodovine in geografije v Alpske pokrajine Slovenije
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
red. prof. dr. Danijela Trškan
doc. dr. Peter Mikša
izr. prof. dr. Matej Ogrin

11. 6. 2021 (petek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Tjaša Vezovnik
Geomorfološke značilnosti slepih dolin med Kozino in Novim Vinodolskim
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
red. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Tajan Trobec

11. 6. 2021 (petek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Stanka Miklič
Spreminjanje vodostaja Cerkniškega jezera v obdobju 1958–2019
------------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Tajan Trobec
red. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Matej Ogrin    

11. 6. 2021 (petek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Sašo Stefanovski
Konte na Jelovici in Pokljuki
------------------------------------------------------
Člani komisije:
red. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Tajan Trobec

    

Povezave na zoom konference lahko prejmete v tajništvu Oddelka za geografijo (jerica.mrakpestotnik@ff.uni-lj.si). Tudi zagovori, ki potekajo v predavalnici, se prenašajo preko zoom konference.

 

 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Odprtost fakultete v času kolektivnega dopusta - 2. 8. do 13. 8. 2021

Referat za doktorski študij, Referat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis Pedagoškega inštituta za priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Zimska šola s področja mednarodnih in primerjalnih študij v izobraževanju odraslih

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica

Oddelek za muzikologijo

Zunanji izbirni predmeti Akademije za glasbo

Oddelek za prevajalstvo

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za prevajalstvo

Oglas za delo