Oddelek za slovenistiko

Začetek študijskega leta na slovenistiki

Drage študentke in študenti!

Pred nami je novo študijsko leto, ki se ga vsi že zelo veselimo. V marsičem bo posebno, zato za začetek nekaj osnovnih informacij. 1. in 2. oktobra bodo na Filozofski fakulteti potekale predstavitve za bruce, slovenistika se bo predstavila v petek, 2. 10., med 15. in 16. uro v predavalnicah 2 in 15. Študijski proces pa se bo začel za vse letnike v ponedeljek, 5. 10., po urniku, in sicer se bo izvajal na tri možne načine:

- kjer je študentov manj, zlasti pa vaje in seminarji, se bodo izvajali na fakulteti v živo;
- predavanja, kjer je študentov veliko, se bodo izvajala hibridno, študenti boste razdeljeni v dve skupini po priimkih, od A-K in L-M, prva skupina bo poslušala v živo na fakulteti, druga spremljala na daljavo preko zooma, naslednji teden se skupini zamenjata;
- določena predavanja, ki jih ne bo mogoče izvesti v živo ali hibridno, se bodo v celoti izvedla na daljavo preko zooma.

Kako se bo določen predmet izvajal, vas bodo obvestili profesorice in profesorji oziroma bo označeno na urniku. V vseh predavalnicah je zagotovljena razdalja, zato so mesta označena z rumenimi pikami. Poleg razkuževanja rok je zadnje priporočilo, da tako na hodnikih kot v predavalnicah nosimo maske. Ker se navodila in stanje dnevno spreminjata, je pomembno, da spremljamo sprotna obvestila in se prilagajamo situaciji.

Kot ste opazili, ima Filozofska fakulteta tudi novo spletno stran, ki se še oblikuje, zato so tudi obvestila našega oddelka prestavljena na novo mesto.

Z veliko dobre volje, naklonjenosti, sodelovanja in odgovornega ravnanja bo tudi novo študijsko leto potekalo v akademskem vzdušju, z vznemirljivimi predavanji, kritičnim razmišljanjem, raziskovalnim delom ter ob branju kakovostnih knjig in medsebojnem srečevanju.

Predstojništvo

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Odprtost fakultete v času kolektivnega dopusta - 2. 8. do 13. 8. 2021

Referat za doktorski študij, Referat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis Pedagoškega inštituta za priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Zimska šola s področja mednarodnih in primerjalnih študij v izobraževanju odraslih

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica

Oddelek za muzikologijo

Zunanji izbirni predmeti Akademije za glasbo

Oddelek za prevajalstvo

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Knjižnica v času kolektivnega dopusta

Oddelek za prevajalstvo

Oglas za delo