Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Od 24. 6. do 5. 7. zaradi službene odsotnosti govorilne ure odpadejo.

prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Anamarija Šporčič

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Urška Valenčič Arh

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Mojca Belak

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Ana Vogrinčič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič