Oddelek za slovenistiko

Sprememba govorilnih ur ta četrtek, 14. 12. 2023 (Tivadar)

Zaradi izredne seje komisije bodo govorilne ure ta četrtek, 14. 12. 2023, ob 14. uri, tj. uro in pol kasneje, kot je običajno.

Predavanja in govorilne ure naslednji teden so, kar poudarjam zaradi pogostih vprašanj študentov, če kaj odpade. O vsem ste redno obveščeni tudi na predavanjih.

Se vidimo.

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 24. in 25. julija 2024

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (22. 7. – 26. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)