Oddelek za zgodovino

Rezultati izpitov iz Nemškega jezika - 10. 6. 2021

Vpogledi v izpite: 15. 6. po predhodni najavi v predavalnici 102

Ustni izpiti: 15. 6. – v predavalnici 102. Prosim za najavo.

 

Nemški jezik 1:

 

Št.

Vpisna št

Ocena  (%)

1

18200398  

6 (60%)

2

18200411  

6 (60%)

3

18200099  

5 (50%)

4

18181150  

5 (47%)

 

Nemški jezik 2

Št.

Vpisna št

Ocena (%)

1

18200392  

5 (42%)

2

18180382  

5 (54,5%)

3

18190055  

7 (71,5%)

4

18200399  

5 (45%)

5

18200402  

5 (27%)

6

18200410  

6 (60%)

7

18151104  

odjava

8

18200413  

5 (27%)

9

18190776  

6 (65,5%)

10

18200190  

5 (45,5%)

11

18191095  

5 (31,5%)

12

18201112  

8 (84%)

13

18200100  

5 (30,5%)

 

Nemški jezik 3

št.

vpisna št

ocena (%) 

tiskana gotica

pisana gotica

1

18190445  

 

+

-

2

18170928  

5 (8%)

 

 

3

18190454

5 (27%)

+

 

4

18150444  

 

 

+

5

18150420  

 

 

-

6

18170242  

 

 

+

7

18180402  

5 (25%)

 

 

8

18190468  

5 (28%)

 

-

9

18190464

5 (32%)

 

 

10

18131237

 

 

-

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Monika Kavalir

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Peter Štih

Oddelek za geografijo

Začetek predavanj - dr. T. Resnik Planinc

Oddelek za psihologijo

Sprememba GU Katarina Babnik

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Robert Kroflič

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za filozofijo v sredo, 5. 10. 2022

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Olga Markič

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Polona Tratnik