Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 16. 6. 2022) pri red. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 9.00 v predavalnici 18

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 10.00 v kabinetu 536 c

 

SL2 Jezikoslovni magistrski seminar (E in D)

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 13.30 v kabinetu 536c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 14.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 15.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Govorna tehnika

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 10.30 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Slavisti

 

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 9.00 v predavalnici 18

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 12.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Ogled pisnih testov v petek, 17. 6. 2022, ob 15.30 v kabinetu 536c.

Če kdo zaradi neodložljivih obveznosti ne more točno na tisto uro na ustni izpit, naj pride na izpit ob kateri drugi uri, zapisani zgoraj, v četrtek oz. petek.

 

 

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

red. prof. dr. Hotimir Tivadar
redni profesor /  Professor

Oddelek za slovenistiko / Department of Slovene Studies

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: 01/241 1312
Hotimir.Tivadar@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si

 

 

Mateja Robida

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za umetnostno zgodovino

Opravljanje izpitov vnaprej

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelčno tajništvo - uradne ure (28. – 29. 6. 2022)

Javni pogovor: Vojna in mir

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Sonja Weiss

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice za klasično filologijo, torek 28. 6. 2022, in četrtek, 30. 6. 2022

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica in tajništvo v torek in četrtek

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Poletni urniki oddelčnih knjižnic OHK FF