Oddelek za slovenistiko

Razpored izpitov in zagovorov seminarskih del na junijskem izpitnem roku (6. 6. 2024)

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: ponedeljek, 10. junija 2024, ob 16.30 v kabinetu 536 c

 

Pravorečna in pravopisna norma SKJ

PISNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: ponedeljek, 10. junija 2024, ob 17.00 v kabinetu 536 c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 12.00 v kabinetu 536 c (tudi oddaja seminarskih del)

 

Besedilna fonetika SKJ

USTNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 15.30 v kabinetu 536 c

(tudi oddaja seminarskih del)

 

Jezikovna norma in jezikovna kultura

PISNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: ponedeljek, 10. junija 2024, ob 17.00 v kabinetu 536 c

 (tudi oddaja seminarskih del)

 

Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil  

PISNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: ponedeljek, 10. junija 2024, ob 18.00 v kabinetu 536 c

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

USTNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 10.30 v kabinetu 536 c (tudi oddaja seminarskih del)

 

Ogled pisnih testov bo v četrtek, 6. junija 2024, ob 16.00 v kabinetu 536 c.

Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem načeloma preko ZOOM (oz. po dogovoru v živo) ob četrtkih, 16.00 v kabinetu 536c. V kabinetu pa me najdete seveda po ustnih izpitih, po navadi pa je treba malo počakati.

Za pristop k izpitu je seveda nujna pravočasna prijava!

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Marjeta Vrbinc

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za sociologijo, petek in ponedeljek, 14. in 17. 6. 2024

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (17. 6. - 25. 6.)

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik