Oddelek za slovenistiko

Razpored izpitov in zagovorov seminarskih del na julijskem roku (2. 7. 2024)

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 2. julija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: sreda, 3. julija 2024, ob 11.00 v kabinetu 536 c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: sreda, 3. julija 2024, ob 12.00 v kabinetu 536 c (tudi pregled seminarskih del s prejšnjega roka)

 

Besedilna fonetika SKJ

USTNO: sreda, 3. julija 2024, ob 13.30 v kabinetu 536 c

(tudi pregled seminarskih del s prejšnjega roka)

 

Jezikovna norma in jezikovna kultura

PISNO: torek, 2. julija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: sreda, 3. julija 2024, ob 10.00 v kabinetu 536 c

(tudi pregled seminarskih del s prejšnjega roka)

 

Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil  

PISNO: torek, 2. julija 2024, ob 8.00 v predavalnici 2

USTNO: po dogovoru (predvidoma torek, 2. julija 2024, ob 10.30 v kabinetu 536 c)

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

USTNO: torek, 2. julija 2024, ob 10.00 v kabinetu 536 c

(tudi pregled seminarskih del s prejšnjega roka)

 

Uporabna slovenščina

USTNO: četrtek, 4. julija 2024, ob 16.00 v kabinetu 536 c (tudi pregled seminarskih del)

 

Ogled pisnih testov v sredo, 3. julija 2024, ob 16.00 v kabinetu 536 c.

 

Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem načeloma preko ZOOM oz. po dogovoru v živo ob četrtkih, 16.00, v kabinetu 536c. V kabinetu me najdete seveda v času pred in po ustnih izpitih, po navadi pa je treba malo počakati.

Za pristop k izpitu je seveda nujna pravočasna prijava na izpit!

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 25. - 29. 7.

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Oddelek za prevajalstvo

OGLAS ZA DELO - PricewaterhouseCoopers

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba oddelka – uradne ure