Oddelek za slovenistiko

Razpis za priznanja ŠS FF

RAZPIS ZA PRIZNANJA ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

 

Študentski svet Filozofske fakultete je na 7. redni seji, 28. junija 2022, razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠS FF, in sicer za:

  • priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
  • priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih

dejavnosti,

  • priznanje za študijske dosežke,
  • priznanje za posebne dosežke,
  • priznanje za nadpovprečno strokovno delo.

Prejemnike priznanj lahko predlaga katerikoli študent FF UL, prav tako pa dekanja, prodekani,

tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov: Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja; Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom ''priznanja ŠS FF'' ali po elektronski pošti na naslov: studentski.svet@ff.uni-lj.si.

Rok za oddajo predlogov je 31. avgust 2022

 

 

 

Gregor Gartner,

predsednik Komisije za priznanja ŠS FF

 

 

Mateja Robida

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek pedagoškega procesa na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sprejem brucev in bruck na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Zimski semester 2022/23

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prenovljen osrednji portal za mlade – mlad.si

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Maja Malec

Oddelek za geografijo

Začetek predavanj – Katja Vintar Mally

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Hana Lacova

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Boštjan Rogelj

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar