Znanstvenoraziskovalni inštitut

Program CHANSE in mreža NORFACE: najava objave mednarodnega razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost«

Program CHANSE v sodelovanju z mrežo NORFACE najavlja nov mednarodni razpis za raziskovalne projekte na področju družboslovnih in humanističnih znanosti znotraj skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA).

Program CHANSE sta soustvarili omrežji HERA in mreža NORFACE z namenom povezovanja in podpiranja raziskav na področjih humanistike oziroma družbenih ved, skupno pobudo podpira 27 organizacij za financiranje raziskav.

Na mednarodni razpis »Povečanje blaginje za prihodnost« (ang. Enhancing well-being for the future), ki bo objavljen predvidoma 26. 5. 2023, se bodo lahko prijavile raziskovalne skupine z najmanj štirimi do največ šestimi vodji iz štirih ali več držav, ki sodelujejo v razpisu. Posamezni projekt bo financiran  v skupni višini do 1.500.000,00 EUR.

Začetek financiranja izbranih projektov je predviden konec leta 2024 oziroma začetek leta 2025.

Poudarek razpisa je na spodbujanju raznolikosti v raziskavah, pri čemer so prijavitelji izrecno spodbujeni k upoštevanju naslednjih vidikov pri sestavi raziskovalne skupine (opis tematik razpisa):

  • ravnovesje med spoloma,
  • ravnovesje akademske starosti,
  • geografska raznolikost,
  • izmenjava znanja in učinkov.

Več informacij je dostopnih v najavi mednarodnega razpisa na spletni strani CHANSE.

Okvirna časovnica:

Uradna objava razpisa in zagon sistema za oddajo prijav:            

26. maj 2023

Rok za oddajo predlogov projektov 1. faze:                                 

21. september 2023

Rok za oddajo predlogov 2. faze (samo za povabljene):               

26. marec 2024 ob 14.00

Objava rezultatov razpisa:                                                         

oktober/november 2024

Predviden začetek financiranja izbranih projektov:                       

konec 2024/začetek 2025

Iskalnik partnerjev:

CHANSE prijaviteljem omogoča iskanje partnerjev s pomočjo orodja za navezavo stikov. Orodje lahko uporabljajo projekti, ki iščejo partnerje in partnerji, ki iščejo projekte.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študentsko delo na Pedagoškem inštitutu

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Darko Ogrin

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Marko Radovan

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Poletna čitalnica v času izpitnega obdobja

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vabljeni v čitalnice oddelčnih knjižnic OHK FF in FF

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informativni dan za vpis na doktorski študij

Oddelek za klasično filologijo

Poletna čitalnica v času izpitnega obdobja in čitalniška mesta v oddelčnih knjižnicah OHK FF

Osrednja humanistična knjižnica

Vabljeni v čitalnice oddelčnih knjižnic OHK FF in FF