Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prevajalska delavnica IT-SLO s Srečkom Fišerjem

PREVAJALSKA DELAVNICA IT-SLO

ONKRAJ ZVESTOBE / AL DI LÀ DELLA FEDELTÀ

Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil

SREČKO FIŠER

 

UL-FF zimski semester 2022-23

5 terminov ob petkih, od 10.30 do 12.05

Prvi termin 14. 10. ob 10.30 na Tobačni 5; učilnica 3-Tobačna

 

Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije.

Pet srečanj, vsako po dve šolski uri, se bo zvrstilo v najmanj dvotedenskih razmakih v zimskem semestru 2022/23 od oktobra do januarja. Srečanja bodo kombinacija seminarja in delavnice.

Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj dobro znanje italijanskega jezika. (Dobro znanje slovenskega jezika je kajpak samoumevno.)

Praktični poskusi in diskusije se bodo ukvarjale z zvrstno raznolikimi besedili iz različnih obdobij, kolikor bo to v omejenem času seveda izvedljivo. Nekoliko več poudarka bo nemara na starejših besedilih, zlasti verznih, ki so s prevajalskega gledišča bolj »izzivalna« in vsebujejo na majhnem prostoru več informacij o različnih ravneh besedila, zato se bolj prilegajo intenzivni obdelavi na seminarju / delavnici; vendar poudarek na starejših besedilih ne bo izključujoč, srečanja bodo po možnosti segla tudi v prozo 20. stoletja.

Od udeležencev se pričakuje, poleg seveda redne navzočnosti na srečanjih, aktivna udeležba v diskusiji in prevajalskih poskusih v sklopu posameznega srečanja ter nadaljevanje zadanega dela doma za predstavitev na naslednjih srečanjih.

Srečanja so prvenstveno namenjena italijanistom, vendar so načeloma odprta tudi za študente drugih smeri, če imajo poleg prej omenjenih jezikovnih znanj izražen interes za prevajanje leposlovja.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (21. 11. – 25. 11. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Prestavitev govorilnih ur

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (5. 12. – 9. 12. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Odpoved vaj in govorilnih ur do 7. 12. 2022

Oddelek za slovenistiko

Odpoved predavanj in govorilnih ur pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič

Oddelek za geografijo

Razpis za Erasmus študijske izmenjave v študijskem letu 2023-2024

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice za azijske študije, torek in sreda, 6. in 7. december 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo na premiero predstavitvenega filma Oddelka za primerjalno književnost

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure tajništva, 5.–9. 12. 2022

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka