Oddelek za umetnostno zgodovino

Povabilo k razpisu za rubriki "Mladi umetniki" in "Mladi kritiki".

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

V imenu časopisnega sveta in uredniškega odbora Likovne besede vam pošiljam povabilo k razpisu za rubriki "Mladi umetniki" in "Mladi kritiki". 

 

V razpisu za poletno številko Likovnih besed 2024 naslavljamo študentke in študente različnih študijskih programov s širšega področja likovne umetnosti, teorije in zgodovine, da se prijavijo na razpis.

 

Predloge za poletno številko zbiramo do 30. junija 2024 na naslov: jurij.selan@pef.uni-lj.si

 

Več informacij o razpisu :

Razpis revije Likovne besede za rubriki
»Mladi umetniki« in »Mladi kritiki«
Revija Likovne besede (www.likovnebesede.org) je vodilna slovenska revija za področje likovne
umetnosti. V svojih izdajah je objavila nekatere temeljne in prelomne tekste s področja
slovenske likovne teorije, umetnostne teorije in umetnostne kritike ter z recenzijami, kritičnimi
analizami ter intervjuji pomagala pri predstavitvi in uveljavitvi mnogih slovenskih likovnih
umetnic, umetnikov in kolektivov.
V letu 2020 smo pri reviji Likovne besede odprli dve novi rubriki, ki sta namenjeni predstavljanju
mladih še neuveljavljenih umetnic in umetnikov ter, z namenom spodbujanja likovne kritike,
objavljanju kritične misli in svežih opažanj mladih o domači in tuji likovni produkciji.
V letu 2024 z razpisi nadaljujemo. Tokrat objavljamo razpis za poletno številko Likovnih besed.
Naslavljamo študentke in študente različnih študijskih programov s širšega področja likovne
umetnosti, teorije in zgodovine, da se prijavijo na razpis oz. da jih k temu vzpodbudite mentorice
in mentorji.
Prijava za rubriko »Mladi umetniki« naj vsebuje 2–5 (reprodukcij) umetniških del ter kratek
življenjepis. Načini predstavitev umetniških del so odvisni od medija in so lahko fotografije del,
video dokumenti, interaktivne spletne strani, datoteke novomedijskih objektov ali videov.
Kdor se prijavlja za rubriko »Mladi kritiki«, naj pošlje kritično analizo, refleksijo oz. recenzijo
razstav, opusov, likovnih problemov in področij, umetnostnega dogajanja doma in po svetu …
Dolžina besedila naj bo med 3000 in 12000 znaki s presledki, besedilo je lahko opremljeno s
slikovnim gradivom in diagramatičnimi prikazi.
Svoje predloge pošljite na naslov področnega urednika rubrik:
jurij.selan@pef.uni-lj.si
(kopijo sporočila pošljite tudi na: likovne.besede@zveza-dslu.si)
Predloge za poletno številko zbiramo do 30. junija 2024.
Izbor med prispelimi prijavami, ki bo objavljen v rubrikah, bo naredil uredniški odbor revije.
V imenu uredniškega odbora,
dr. Jurij Selan in dr. Narvika Bovcon

 

 

 

---

 

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Jurij Selan, akad. slik. / Ph.D., Associate Professor
Prodekan za kakovost in umetniško dejavnost / Vice-Dean for Quality Assurance and Arts

Pedagoška fakulteta / Faculty of Education University of Ljubljana

Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
M.: +386 31 415 218
T.: +386 1 5892 355
Jurij.Selan@pef.uni-lj.siwww.pef.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani

 

 

 

Obvestila

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba - Uradne ure

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba oddelka – uradne ure

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo v sredo in četrtek 24. in 25. 7. 2024

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 24. in 25. julija 2024