Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posvet »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe« (MIZŠ: torek, 13. 12. 2022, od 10. do 14. ure)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Platforme znanja organizira posvet z naslovom »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«.

Na posvetu, ki bo potekal v torek, 13. decembra 2022, od 10. do 14. ure v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, boste prejeli informacije o aktualnih pobudah za prihodnji razvoj vrednotenja na področju raziskav na EU ravni ter imeli možnost izmenjati mnenja o izzivih in prioritetah prenove na nacionalni ravni.

Na dogodek se lahko prijavite na priloženi spletni povezavi.

Obvestila

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Julijana Visočnik

Oddelek za zgodovino

Rezultati izpita iz Nemškega jezika, 30. 1. 2023

Oddelek za umetnostno zgodovino

Izpita pri predmetih Uvod v občo umetnostno zgodovino in Muzeologija

Oddelek za arheologijo

Uradne ure oddelčnega tajništva

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

kULturnica / letnik II / številka 1

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Poletni semester 2022/23

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izpiti – prof. dr. Snoj (31. 1. 2023)

Osrednja humanistična knjižnica

Skrajšan urnik Knjižnice Oddelka za sociologijo, 30. in 31. 1. 2023

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Manca Vinazza