Oddelek za geografijo

Poletna šola trajnostne dediščine

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine organizira v sodelovanju z Združenjem ICOMOS Slovenija in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2021 prvo poletno šolo trajnostne dediščine z naslovom Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja. Potekala bo med 21. in 24. junijem 2021 v obliki serije spletnih predavanj in delavnic.

Tema poletne šole se osredotoča na aktualno prakso energetskih sanacij stanovanjskih stavb, nastalih v 20. stoletju, ki predstavljajo pomemben potencial trajnostnega usmerjanja razvoja in priložnost za učinkovito uvajanje načel krožnega gospodarstva v praksi. Ker gre v veliko primerih za pomemben del stavbne dediščine, se bomo posvetili vprašanjema, kako ohranjati vrednote te dediščine in kako zagotavljati kvalitete sodobnega bivanje v njih.

Na poletni šoli bodo predavali ugledni mednarodni in slovenski strokovnjaki. Ob dr. Ege Yildirim in prof. dr. Jörgu Hasplu, ki se bosta osredotočila na predstavitev Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in pomena ohranjanja arhitekturne dediščine 20. stoletja, bosta profesorja in raziskovalca s TU Delft, prof. Andy van den Dobbelsteen in dr. Leo Oorschot, predstavila nizozemske izkušnje na tem področju in skozi delavnice tudi konkretne aktivnosti, ki so jih na Nizozemskem zastavili na področju učinkovite prenove in energetske sanacije večstanovanjskih stavb, da bi dosegli cilje brezogljične družbe do leta 2050 in ohranili pomembno stavbno dediščino.

Poletna šola, ki bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku, je namenjena tako študentom kot vsem, ki se z omenjeno problematiko soočajo v praksi: strokovnjakom s področja varovanja dediščine, energetske učinkovitosti, lastnikom stanovanj in odločevalcem na vseh ravneh tako v Sloveniji kot v širši regiji. Prijave so možne do 15. maja 2021.

Več informacij o poletni šoli, program in prijavnico najdete tu (SLO) in tu (AN). 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo za študentke in študente etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Igor Vidmar

Oddelek za geografijo

Vabilo na aktivno sodelovanje pri projektu SYStem v Španiji, november 2021

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Vpis v skupine in začetek pouka

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Bojana Maltarić

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Jerneja Kavčič

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Andreja Inkret