Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR).

Predmet razpisa: sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči strokovnjak (Ni več zahtevan doktorat znanosti):

  • je državljan Republike Slovenije;
  • je bil do dne prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma raziskovalni organizaciji;
  • v času prijave na ta javni razpis ni zaposlen v Republiki Sloveniji;
  • bo celoten čas gostovanja bival v Republiki Sloveniji;
  • že ima sklenjen dogovor s slovenskim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Veljaven dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje.

Sofinanciranje v višini:

  • 5.400,00 EUR (bruto) mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu.
  • V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.
  • Med upravičene neposredne stroške se šteje stroške plačila za opravljeno delo z dodatki in enkratne povratne potne stroške. Materialni stroški niso upravičeni stroški. Ob zaključku projekta je treba predložiti dokazila o izplačilih.

Rok prijave: od ponedeljka, 4. 1. 2021 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2021.

Kontaktna oseba za prijavo na razpis: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo za študentke in študente etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Igor Vidmar

Oddelek za geografijo

Vabilo na aktivno sodelovanje pri projektu SYStem v Španiji, november 2021

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Vpis v skupine in začetek pouka

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Bojana Maltarić

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Jerneja Kavčič

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Andreja Inkret