Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR).

Predmet razpisa: sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči strokovnjak (Ni več zahtevan doktorat znanosti):

  • je državljan Republike Slovenije;
  • je bil do dne prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma raziskovalni organizaciji;
  • v času prijave na ta javni razpis ni zaposlen v Republiki Sloveniji;
  • bo celoten čas gostovanja bival v Republiki Sloveniji;
  • že ima sklenjen dogovor s slovenskim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Veljaven dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje.

Sofinanciranje v višini:

  • 5.400,00 EUR (bruto) mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu.
  • V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.
  • Med upravičene neposredne stroške se šteje stroške plačila za opravljeno delo z dodatki in enkratne povratne potne stroške. Materialni stroški niso upravičeni stroški. Ob zaključku projekta je treba predložiti dokazila o izplačilih.

Rok prijave: od ponedeljka, 4. 1. 2021 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2021.

Kontaktna oseba za prijavo na razpis: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica in tajništvo v petek, 18. 6.

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Tajništvo oddelka, 21. 6. - vključno 28. 6. 2021

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Obvestilo

Oddelek za geografijo

Knjižnica in tajništvo (22. 6. 2021)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

HUD razpis za netehnološke inovatorje UL

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

NUK: Svetovanje na daljavo ter pomoč pri uporabi elektronskih informacijskih virov

Oddelek za geografijo

Poletna šola o načrtovanju trajnostnih rešitve v mestih s poudarkom na mestno klimo

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Knjižnica v petek, 18.6.2021