Oddelek za slovenistiko

Besedotvorje SKJ, 2. letnik

Spoštovane študentke in študenti,

obveščam vas, da bodo predavanja in vaje pri Besedotvorju SKJ v živo. Prvo srečanje bo na predavanjih v sredo, 16. 2. 2022, ob 13:00 v predavalnici 2.

Vaje bodo potekale v dveh skupinah, začele pa se bodo 21. 2. 2022.

Prva skupina (enopredmetni študij: A–H, dvopredmetni študij: A–L) bo imela vaje ob ponedeljkih od 14:40 do 16:15 v predavalnici 1-Tobačna.

Druga skupina (enopredmetni študij: I–Ž, dvopredmetni študij: M–Ž) bo imela vaje ob ponedeljkih od 16:20 do 17:55 v predavalnici 3-Tobačna.

Za predmet bom pripravila e-učilnico. Ključ boste dobili na predavanjih.

Vse informacije boste dobili na uvodnem predavanju, zato vam svetujem, da se ga udeležite.

Lepo vas pozdravljam.

Saška Štumberger

doc. dr. Saška Štumberger

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za sociologijo

Novosti Knjižnice Oddelka za sociologijo – maj/avgust 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v zimskem semestru – Trobec (GNN, GIPO)