Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Arheološke vsebine v osnovnih in srednjih šolah – vabilo na seminar

Ciljna skupina: učitelji in učiteljice zgodovine in umetnostne zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter drugi učitelji in učiteljice v osnovnih in srednjih šolah, ki se pri svojem poučevanju srečujejo z vsebinami s področja arheologije in kulturne dediščine.
Traja 8 ur in je ovrednoten z 0,5 točke za napredovanje.

Cilji:

  • seznaniti udeležence/udeleženke z naravo sodobne arheologije kot interdisciplinarne vede ter z raznolikimi načini arheološkega raziskovanja,
  • seznaniti udeležence/udeleženke z aktualnimi spoznanji o arheologiji Slovenij,
  • spodbuditi samokritičen razmislek o obstoječih in razvoj inovativnih pristopov k poučevanju arheoloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah,
  • poglobiti zavedanje o družbeni vlogi ved o preteklosti, pomenu arheološke dediščine za trajnostni razvoj in njeni vlogi pri vzgoji za aktivno državljanstvo.

Predavatelji/predavateljice in teme:

  • Razgovor z udeleženci o njihovih izkušnjah s poučevanjem arheoloških vsebin in predstavitvi arheologije v učbenikih – Predrag Novaković, Katarina Katja Predovnik
  • O naravi arheologije danes – Predrag Novaković
  • Novejša arheološka spoznanja o preteklosti slovenskega ozemlja – Andrej Gaspari
  • Arheološka dediščina kot družbena vrednota – Katharina Zanier
  • Voden strokovni ogled z razgovorom (Emona, srednjeveška Ljubljana) – Andrej Gaspari, Tina Milavec, Katarina Katja Predovnik

Rok za prijavo je 4. 10. 2023. Rok za morebitno odjavo je 5. 10. 2023.
Urnik in program seminarja vam bomo poslali teden dni pred začetkom programa, morebitno gradivo pa boste prejeli na samem seminarju.

Kotizacija: 28,97 EUR za zaposlene v zavodih na področju VIZ, ki jih na izobraževanje napoti ravnatelj/ravnateljica.
57,93 EUR za druge udeležence/udeleženke.

Način prijave je zgolj prek spletne aplikacije KATIS: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Način izvedbe: program bomo izvedli v živo.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve izvedbe programa skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu petra.novak@ff.uni-lj.si ali na telefonski številki (01) 241 1582.

Vabilo

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (22. 7. – 26. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)