Poletna šola mreže Ženske pisateljice v zgodovini

V Ljubljani je med 22. in 27. avgustom potekala poletna šola CEEPUS mreže Ženske pisateljice v zgodovini / Women Writers in History pod vodstvom Katje Mihurko Poniž. Poletna šola z naslovom Intimnost v ženskem pisanju in branju / Intimacy in Women's writing and reading, se je ukvarjala z vprašanjem cenzure, samocenzure in razumevanja intimnosti v dolgem 19. stoletju. Zadnja dva dni je potekala na Filozofski fakulteti UL, na njej pa so sodelovale tudi študentke Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL. Poletno šolo in v njenem sklopu tudi delavnico Cenzuriranje intimnosti v ženskem pisanju in branju / Censoring Intimacy in Women's Writing and Reading je z uvodnim predavanjem otvorila Katja Mihurko Poniž, sledilo pa je predavanje Birgitte Johansson Lindh Estelle. V sklopu delavnice je s svojim prispevkom Samocenzura, družinske interpretacije življenja žensk in vpliv uradne narativne paradigme / Self-censorship, Family Interpretations of Women Lives and the Influence of Official Narrative Paradigm sodelovala tudi Irena Selišnik.

Zadnje novice
25. 11. 2022

Dr. Saša Vojtech Poklač prejela priznanje rektorja Univerze Komenskega v Bratislavi

22. 11. 2022

FF govorí v letu jezikov: Premagovanje jezikovnih preprek v večjezični Evropi s pomočjo jezikovne tehnologije

21. 11. 2022

Dogodek v počastitev 200. obletnice neodvisnosti Brazilije