Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (januar 2022)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Matteo Melchiorre, Matteo Venier (ur.): Maffeo Vallaresso, Epistolario (1450-1471) e gli altri documenti trasmessi dal codice vaticano Barberiniano latino 1809 (Historia artis)  

Korespondenca Maffea Vallaressa, beneškega nadškofa Zadra, je izjemno bogat vir tako za zgodovino humanizma kot za zgodovino renesančne kulture, družbe in cerkvenih institucij. Ohranjena pisma osvetljujejo renesančni svet Benetk in Benečije, papeškega Rima ter beneške Dalmacije. Pričujoča monografija prinaša kritično izdajo korespondence, ki jo uvajata dve poglobljeni uredniški študiji.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

  • Borut Mikulec, Sonja Kump, Tadej Košmerl (ur.): Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec (Razprave FF)

Monografija Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec je nastala na pobudo andragoške skupnosti v Sloveniji ob veliko prezgodnjem slovesu dr. Sabine Jelenc Krašovec, izredne profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je od nas poslovila po hudi bolezni konec leta 2020. Knjiga, v kateri tuji in domači avtorji njene teoretske ideje in prakso (kritično) reflektirajo skozi svoje raziskovalno delo in/ali prakso, predstavlja dialog z njenim pedagoško-raziskovalnim delom. Sestavljena je iz uvodnega poglavja in treh vsebinskih delov, ki jim je Sabina Jelenc Krašovec posvečala svojo pozornost: učenju in izobraževanju starejših v skupnosti, priložnostnemu učenju v javnem prostoru in udejanjanju dejavne demokratične državljanskosti ter profesionalnemu razvoju izobraževalcev odraslih in svetovanju v izobraževanju odraslih.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

  • Boris A. Novak, Alenka Pirjevec, Peter Vodopivec: Ahac. Knjiga o Dušanu Pirjevcu (Beletrina)

Knjiga Ahac. Knjiga o Dušanu Pirjevcu izhaja ob 100-letnici njegovega rojstva. Zgodovinsko in družbeno vlogo Dušana Pirjevca predstavljajo Boris A. Novak, Alenka Pirjevec in Peter Vodopivec. V knjigi je prvič objavljena medvojna korespondenca med Dušanom Pirjevcem in njegovo prvo ženo Marjeto Vasič, pa tudi Pirjevčevi dnevniki in odlomki iz del njegovih sodobnikov. Knjiga je izšla v sozaložništvu založbe Beletrina in Znanstvene založbe Filozofske fakultete. Več informacij najdete na spletni strani Beletrine.

  • Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, letn. 9, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF

 

  • ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, letn. 18, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

 

  • Vestnik, letn. 13, št. 1 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

 

  • Muzikološki zbornik, letn. 57, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

 

Zadnje novice
18. 01. 2022

Študij portugalskega jezika in književnosti ter digitalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti

07. 01. 2022

Prispevek o programu Slovenščina na tujih univerzah

Vir: zajem zaslona
05. 01. 2022

Motivi narodnih noš – ročno kolorirani monokromi (pozitivi na steklu)