Jubilej Irene Novak Popov (januar 2022)

Razpiranje pesniških svetov, razdajanje lastnih uvidov, neizmerni pedagoški eros, skrb za sočloveka in osebna toplina … to je le nekaj besed, s katerimi bi lahko opisali Ireno Novak Popov. V počastitev njenega 70. rojstnega dne smo v sodelovanju z uredništvom pripravili tematsko številko Jezika in slovstva (letnik 66, leto 2021, št. 4). Gostujoči urednici Mateja Pezdirc Bartol in Darja Pavlič sva k sodelovanju povabili kolegice in kolege z matičnega Oddelka za slovenistiko na ljubljanski Filozofski fakulteti, ter domače in tuje literarne zgodovinarje, za katere sva vedeli, da so se na svojih raziskovalnih poteh zbližali z drago in spoštovano jubilantko. Ob izidu številke smo načrtovali družabni dogodek, na katerem bi Ireni Novak Popov izročili njej posvečeno revijo, vendar smo se druženju večje skupine morali žal odpovedati zaradi covida. Presenečenje je vseeno uspelo, urednici pa sva v imenu Oddelka in vseh sodelujočih jubilantki nazdravili z voščilom: Na mnoga leta in nove sprehode po slovenski poeziji!

(DP)

Zadnje novice
04. 10. 2022

Slavnostna otvoritev študija portugalskega jezika in književnosti

Voditeljica dogodka in docentka na Oddelku za romanske jezike in književnosti Blažka Müller
04. 10. 2022

Doc. dr. Peter Mikša je pridobil CRP raziskovalni projekt