27. 02. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za zgodovino

Delovanje skupščine v obdobju socializma na Slovenskem skozi perspektivo spola

Lea Vrečko, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik, znan. svet. dr. Jure Gašparič

29. 02. 2024 | 09:00, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Dejavniki kakovostne implementacije intervencij s področja duševnega zdravja v šolskem okolju

Lucija Furman, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: doc. dr. Tina Pirc

29. 02. 2024 | 13:00, Modra soba
Oddelek za slovenistiko

Medmedialnost v Cankarjevih izbranih literarnih delih

Silva Belšak, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slovenistika (4 letni)

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

29. 02. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za slovenistiko

Realno in fikcijsko v opusu Cirila Kosmača

Andraž Gombač, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slovenistika (4 letni)

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

29. 02. 2024 | 15:30, 1A-Rim.
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Poetologija Julie Kristeve in Jacquesa Derridaja ter njuna aplikabilnost v sodobni literarni vedi

Andraž Stevanovski, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede (4 letni)

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca

01. 03. 2024 | 10:00, 019
Oddelek za zgodovino

Slovenske alpinistke v 20. stoletju: Spolne vloge v kontekstu vrhunskega športa

Julija Šuligoj, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Peter Mikša, doc. dr. Irena Selišnik

01. 03. 2024 | 11:20, 232
Oddelek za geografijo

Pohodništvo kot dejavnik množičnega obiska naravnih območij in njegova vloga v turizmu

Jasna Sitar, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Geografija (4 letni)

Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

01. 03. 2024 | 12:00, spletna povezava
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Submerged Traces of Celtic Cultural Presence on Slovenian Ethnic Territory

Špela Truden, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Ameriški študiji (4 letni)

Mentor: prof. dr. Igor Maver, akad. red. prof. dr. Marija Stanonik

02. 03. 2024 | 12:10, 018 (rač.učilnica-24 računalnikov)
Oddelek za prevajalstvo

Problematika tolmačenja krščanskih elementov v političnih govorih v evropskem prostoru

Katarina Čobec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Prevodoslovje (4 letni)

Mentor: doc. dr. Amalija Maček

04. 03. 2024 | 14:00, Sejna soba Zavetiška AR
Oddelek za arheologijo

Dinamika romanizacije skupnosti med Savo in Gorjanci

Žan Špendal, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Arheologija (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Gaspari