Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II

Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, red. prof. dr. Novak Boris

Vsebina

Predmetni sklop Zgodovina svetovne književnosti 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo literarnozgodovinskih tem: specifik obdobij, smeri, tokov in gibanj ter poznavanje vpliva kulturnozgodovinskih raznolikosti na posebnosti vseh treh literarnih vrst. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in interpretativno uporabo poznavanja literarnozgodovinskih specifik literarnih obdobij, smeri itn. v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti.