Govorilne ure

V času od 01.03. do 01.06. 2024 bom za GU dosegljiva na daljavo, ob predhodnem dogovoru.

Kabinet

314

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

doc. dr. Lara Burazer

Doc. dr. Lara Burazer se je po končani Srednji šoli za družboslovje in splošno kulturo v Ljubljani (1989) in po osemmesečnem bivanju v Veliki Britaniji (1990/91) vpisala na študij angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je uspešno zaključila aprila 1997.

V šolskem letu 1997/98 se je kot asistentka-stažistka zaposlila na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani in bila leta 1998 izvoljena v naziv asistentke. Septembra 1999 je pod mentorstvom izr. prof. dr. Irene Kovačič na Oddelku za anglistiko in amerikansitiko Filozofske fakultete v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom 'Raba glagolskih oblik kot kohezivnih prvin v slovenskih in angleških besedilih'. Aprila 2008 je bila izvoljena v naziv Lektorice za angleški jezik. Okrobra 2011 je pod mentorstvom izr. prof. dr. Davida Limona zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Zaznava in upoštevanje besedilnih značilnosti ob prevajanju ter njihov vpliv na sprejemljivost prevodov.

Že v študentskih letih je izkazovala ljubezen do poučevanja angleščine na različnih stopnjah in v različnih starostnih skupinah, vse od poučevanja tečajev v vrtčevskih skupinah (starostni razpon 4-6 let), do izvajanja srednješolskih programov (na SEŠ) in poučevanja odraslih (v okviru CTJ). 

Neposredno po diplomi je na Oddelku za prevajalstvo na dodiplomski stopnji poučevala poleg Jezikovnih vaj tudi Tvorjenje besedil, Medjezikovno posredovanje, na specialističnem študiju tolmačenja Angleške jezikovne vaje, na Oddelku za anglistiko pa vzporedno še vaje iz Galgola 1 in 2.

V letih 2001-2002 je bivala v Združenih državah Amerike, kjer se je dodatno strokovno izobraževala in aktivno sodelovala na projektu Human Linguistics ('Lingvistika človeka'), pod vodstvom prof. dr. Victorja H. Yngveja.

Od marca 2008 je zaposlena na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, UL, kjer je do oktobra 2020 kot lektorica z doktoratom poučevala Jazik v rabi in Ameriško družbo in kulturo. Nekaj let je poučevala angleščino kot jezik stroke na Oddelku za pedagogiko in andragogiko. Redno aktivno sodeluje tudi pri letni izvedbi seminarja za strokovno spopolnjevanje učiteljev angleščine na osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih programih (SSS) v organizaciji Oddelka za anglistiko. 

Marca 2020 je bila izvoljena v naziv docentke za področje didaktike angleškega jezika. Z akademskim letom 2020-21 na Katedri za didaktiko med drugim prevzema poučevanje seminarskih vaj iz specialne didaktike: Poučevanje angleščine kot jezika stroke, Poučevanje angleščine v različnih starostnih skupinah in Trendi v poučevanju angleščine.

Svoje znanstveno delo nadaljuje z objavami v domačih in tujih revijah (BAS Journal, ELOPE, Slovenski jezik - Slovene linguistic studies, Linguistica, Razprave, Vestnik) ter z udeležbo na mednarodnih konferencah (SLE, LACUS, EST, SDAŠ, SDUTJS).

https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=sea… 


BURAZER, Lara. A Contemporary Take on American Culture: The Effects and the Price of Exceptionalism, znanstveni članek, Romanian Society for British and American Studies - British and American Studies Journal (BAS Journal), 2020 edition; vol.  XXVI, 2020, Timi?oara: Editura Universită?ii de Vest, pp. 67 - 76. ISSN print 1224-3086, ISSN-L 1224-3086, ISSN online 2457-7715, ISSN-L 1224-3086. [COBISS.SI-ID 19651843]

BURAZER, Lara. Examining the differences in assessing quality of translations and acceptability of texts. ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries, ISSN 1581-8918. [Tiskana izd.], Autumn 2013, vol. 10, str. 127-137. [COBISS.SI-ID 54432354]

BURAZER, Lara. A formal definition of expectation procedures within the theory of human linguistics and their importance in communicating activities. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560-2920, 2007, 20, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 27523117]

BURAZER, Lara. Referring and the context of situation in view of the human linguistics approach. Linguistica, ISSN 0024-3922. [Tiskana izd.], 2006, letn. 46, št. 2, str. 61-70. [COBISS.SI-ID 33413986]

BURAZER, Lara. Reconstituting notions of reference. V: YNGVE, Victor H. (ur.), WASIK, Zdzisław (ur.). Hard-science linguistics. London; New York: Continuum. 2004, str. [115]-128. [COBISS.SI-ID 40086114]
[tip COBISS: 1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji]

BURAZER, Lara. Glagolska referenca (nanašanje) kot oblika ustvarjanja kohezije. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies, ISSN 1408-2616. [Tiskana izd.], 2001, 3, str. [58]-67. [COBISS.SI-ID 23215202]

https://si.linkedin.com/in/lara-burazer-a9a53a4a

Oddaja Aktualno z Matevžem Malčičem, diskusija o ameriški kulturi:

https://www.youtube.com/watch?v=gRpJKs-Lh30

Oddaja Preverjeno, pogovor z Darjo Tibaot Ciringer o položaju ameriške kulture danes:

https://www.24ur.com/video?video=61850533

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu