Kontakt

+386 1 2411 441
katarina.svab@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester 2021/22: sreda od 10.00 do 12.00 ure po predhodnem dogovoru
Letni semester 2021/22:


Kabinet 533/b

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

doc. dr. Katarina Švab

1.01 Izvirni znanstveni članek

ŠVAB, Katarina. The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue = Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2018, 62, [št.] 3, str. 31-50, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7139/6660. [COBISS.SI-ID 68552802]

PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. The curious case of travel-related events in public libraries. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/314. [COBISS.SI-ID 69849442]

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The gap between users and cataloguers : perception of importance of bibliographic data for required reading and leisure reading. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/322/448. [COBISS.SI-ID 69849698]

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? : kriteriji, ki so pomembni za uporabnike = Selection of fiction - still a challenge for libraries? : important criteria for users. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2016, 60, [št.] 2/3, str. 127-149, ilustr. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/596. [COBISS.SI-ID 288043776]

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The value of a library catalog for selecting children?s picture books. Cataloging & classification quarterly. 2015, vol. 53, iss. 7, str. 717-737, ilustr. ISSN 0163-9374. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2015.1044059. [COBISS.SI-ID 58544482], 

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici = Fiction selection in the library catalogue and in the library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jul. 2015, 59, [št.] 1/2, str. 53-72, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6121. [COBISS.SI-ID 280783616]

MERČUN, Tanja, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja, HAREJ, Viktor. Creating better library information systems: the road to FRBR-land. V: WILSON, Thomas D. (ur.). Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 19-22 August, 2013. Copenhagen: Univerity of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, 2013. Information research, vol. 18, no. 3. ISSN 1368-1613. http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC07.html#.UkA1iX-t_xU. [COBISS.SI-ID 52757346], 
 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

PETEK, Marija, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik, prevajalec), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 302 str., ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 301846784]

 

Celotna ibliografija: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=katarina%20%C5%A1vab

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju