Govorilne ure

Ponedeljek 15:30 po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kabinet

537

Oddelek za muzikologijo

prof. dr. Gregor Pompe

Gregor Pompe je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani; najprej primerjalno književnost in nemški jezik, potem dodatno še muzikologijo. Za svoje diplomsko delo z naslovom Racionalna serialna organizacija in naključje – enakost različnega je prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Od leta 2000 je zaposlen kot na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer obranil magistrsko nalogo in doktorsko. V študijskih letih 2005/2006 in 2006/07 je honorarno predaval zgodovino glasbe na oddelku za glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete na Univerzi v Mariboru, zimski semester študijskega leta 2007/2008 pa je vodil seminar na Oddelku za muzikologijo Humanistične fakultete Univerze Karla Franza v avstrijskem Gradcu. Med letoma 2012 in 2016 je bil predstojnik Oddelka za muzikologijo.

Že v času študija je pričel s publicistično dejavnostjo in je svoje prispevke (članki, ocene, kritiki, recenzije, intervjuji) objavil v publikacijah DialogiNova revijaMuzikološki bilten, Delo, AmpakLiteraturaRast Emzin, prevedel je tudi nekaj filozofskih spisov (Nova revijaLiteratura, Filozofija na maturi), občasno pa sodeluje tudi s programom Ars Radia Slovenije (intervjuji, samostojne oddaje, kritike), piše koncertne liste (Komorni ansambel Slovenicum, Narodni dom Maribor, Festival Maribor, SNG Maribor Ljubljana, Cankarjev dom) in je od leta 2002 stalni glasbeni kritik časnika Dnevnik. Večkrat je bil imenovan v strokovne komisije na ravni države (2005–2009 član strokovne komisijo za promocijo in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, od 2012 član strokovne komisije za glasbo na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije) in mesta (od 2012 predsednik strokovne komisije za glasbo in strokovne komisije za podporne projekte na Mestni občini Ljubljana, od 2011 član strokovne komisije za podelitev Župančičeve nagrade na Mestni občini Ljubljana). Bil je vodja raziskovalnega projekta pri ARRS in član strokovnega sveta Slovenske filharmonije.

Med letoma 2000 in 2004 je bil predsednik Društva Muzina – društva za vzpodbudo in napredek nove glasbe, s katerim je organiziral dva mednarodna festivala sodobne glasbe (Muzifest), med letoma 2000 in 2012 pa je bil član izvršilnega odbora Muzikološkega društva (2005–2008 urednik društvene revije Muzikološki bilten in 2008–2012 predsednik društva). Dejaven je tudi kot operni dramaturg in skladatelj; njegove skladbe so bile izvedene na vrsti koncertov (Glasbena mladina, Cankarjev dom, festivala Muzifest in Kunigunda, Noč mladih slovenskih skladateljev, Glasbeni juliju na obali in različna tekmovanja). Leta 2007 je njegova skladba Ekscitacije za veliki simfonični orkester zastopala slovenske barve na mednarodni skladatelji tribuni Rostrum v Parizu.

Kot muzikolog in znanstveni raziskovalec se ukvarja predvsem s sodobno slovensko in evropsko glasbo, z vprašanji semantike glasbe, sodobnih kompozicijskih tehnik in zgodovino opere ter glasbenega gledališča. Za Svetovne glasbene dneve v Ljubljani je skupaj z dr. Jurijem Snojem pripravil razstavo in monografijo z naslovom Pisna podoba glasbe na Slovenskem, objavil je monografijo o delu slovenskga skladatelja Lojzeta Lebiča (Zveneča metafizka), učbenik za zgodovino glasbe 20. stoletja (Novi tokovi v glasbi 20. stoletja) in uredil obsežno pregledno monografijo Zgodovina glasne na Slovenskem IV. Za svoje pedagoške delo pa je prejel že dve nagradi: priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete za nadpovprečno pedagoško delo in priznanje Filozofske fakultete. Je ustanovitelj in dirigent Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra Filozofske fakultete.

 

 

POMPE, Gregor. SNOJ, Jurij, Pisna podoba glasbe na Slovenskem = Music in Slovenia through the aspect of notation. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

POMPE, Gregor. Postmodernizem in semantika glasbe, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

POMPE, Gregor. "Historicity" of historical opera. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.), POMPE, Gregor (ur.). History and its literary genres. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2008, str. [138]-145.

POMPE, Gregor. Slovenska glasba v obdobju med letoma 1890 in 1920. V: JAKI, Barbara (ur.), SMREKAR, Andrej (ur.), BREŠČAK, Mateja (ur.), BOBIČ, Pavlina. Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920 : [Narodna galerija, Ljubljana, 23 april 2007 [i.e. 2008]-8. februar 2009], (Knjižnica Narodne galerije). Ljubljana: Narodna galerija, 2008.

POMPE, Gregor. Musical analysis and / or interpretation : the case of opera. V: STEFANIJA, Leon (ur.), SCHÜLER, Nico (ur.). Approaches to music research : between practice and epistemology, (Methodology of music research, Vol. 6). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 103-111.

POMPE, Gregor. The question of referential frameworks in Wagner?s music dramas. V: BARBO, Matjaž (ur.), HOCHRADNER, Thomas (ur.). Music and its referential systems, (Specula spectacula, 3). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012, str. 125-135.

POMPE, Gregor. Miselna izhodišča Dragotina Cvetka. V: KOKOLE, Metoda (ur.), ZUPANČIČ, Maruša (ur.). Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja : [ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911-1993)] : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [at the hundredth birth anniversary of Dragotin Cvetko, member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911-1993)]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Založba ZRC, 2012, str. 57-65.

POMPE, Gregor. Slovenska literatura in slovenska opera. V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji : zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008, str. 118-123.

POMPE, Gregor. Ideologija v glasbi in ideologija o glasbi. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 77-82.

POMPE, Gregor. Slovenska operna ustvarjanost in slovenski roman. V: HLADNIK, Miran (ur.), KOCIJAN, Gregor (ur.). Slovenski roman, (Obdobja, 21). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 697-703.

POMPE, Gregor. Die Slowenische musikwissenschaftliche Gesellschaft : kurze Geschichte, aktuelle Lage und Ausblick. V: BAJGAROVÁ, Jitka (ur.). Miscellanea z výroční konference : České společnosti pro hudební vědu 2008 : Fenomén mecenášství v hudební kultuře : Kabeláč - Ištvan (Praha 5.-6. prosince 2008). Praha: Česká společnost pro hudební vědu: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: Agora, 2010, str. 236-240.

POMPE, Gregor. Lebič's postmodernism : nostalgic utopia and/or utopian nostalgia. V: MIKIĆ, Vesna (ur.), PERKOVIĆ-RADAK, Ivana (ur.), POPOVIĆ MLAĐENOVIĆ, Tijana (ur.), VESELINOVIĆ-HOFMAN, Mirjana (ur.). Between nostalgia, utopia, and realities, (Musicological studies, Collections of papers, vol. 4). Belgrade: University of Arts, 2012, str. 167-178, note.

POMPE, Gregor. Palimpsest and/or parody technique : the relation between modernism and postmodernism in Peter Ruzicka's composition Tallis. New sound, 2012, [Vol.] 39, 1, str. 91-107.

POMPE, Gregor. Boulezova racionalna serialna organizacija in Cageovo naključje - enakost različnega = Boulez's rational serial organization and Cage's chance -equality of diversity. Muzik. zb., 2001, zv. 37, str. 67-91.

POMPE, Gregor. Nekaj nastavkov za razumevanje postmodernizma kot slogovne usmeritve = A Few Attempts at Understanding Postmodernism as a Musical Style. Muzik. zb., 2002, zv. 38, str. 31-42.

POMPE, Gregor. Sodobna slovenska kompozicijska praksa in muzikologija = Contemporary Slovene Compositional Practise and Musicology. Muzik. zb., 2003, zv. 39, str. 51-60.

POMPE, Gregor. Poizkus slogovne določitve samospevov Vilka Ukmarja. V: KOTER, Darja (ur.). Vilko Ukmar : 1905-1991 : [tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani], (Glasbeno-pedagoški zbornik, Tematska številka). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2006, str. 57-67.

POMPE, Gregor. Palimpsestna struktura skladbe Tallis Petra Ruzicke ali v kolikšni meri je postmodernizem odvisen od modernizma = Palimpsest structure of Peter Ruzicka's composition Tallis or to what extent does postmodernism depend upon modernizem. Muzik. zb., 2006, let. 42, št. 1, str. 73-88.

POMPE, Gregor. Avtonomno in uporabno : lokalna zgodovinska dilema ali transhistorično dejstvo?. De musica disserenda, 2006, letn. 2, št. 2, str. 53-64.

POMPE, Gregor. Lebičeva "metafizična dialektika" - analiza skladateljeve eksplicitne poetike = Lebič's "metaphysical dialectics" - analysis of composer's explicite poetics. Muzik. zb., 2007, let. 43, št. 1, str. 173-185.

POMPE, Gregor. Semiotsko-semantična narava glasbe = The semiotic-semantic nature of music. Muzik. zb., 2007, let. 43, št. 2, str. 233-242.

POMPE, Gregor. Zgodovina opere in zgodovinska opera = History of opera and historical opera. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Zgodovina in njeni literarni žanri, (Primerjalna književnost, letn. 30, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2007, str. 101-108, 221-228.

POMPE, Gregor. Violinske skladbe Matija Bravničarja in vprašanje " klasičnosti" v glasbi 20. stoletja. V: KOTER, Darja (ur.). Matija Bravničar : (1897-1977) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 9). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, Katedra za zgodovino in literaturo, 2008, str. 67-85.

POMPE, Gregor. Zlatorog Viktorja Parme - med opero in glasbeno dramo = Viktor Parma's Goldenhorn - between opera and music drama. Muzik. zb., letn. 45, št. 1, str. 29-44. POMPE, Gregor. Stanje vednosti raziskovanja glasbeno-gledališkega dela na Slovenskem. De musica disserenda, 2010, letn. 6, št. 1, str. 39-49.

POMPE, Gregor. "Klasik" glasbe 20. stoletja - vprašanje modernega in tradicionalnega v opusu Uroša Kreka = The "Classic" of 20th century music - the question of modern and traditional in the works of Uroš Krek. Muzik. zb., 2010, zv. 46, št. 2, str. 131-148.

POMPE, Gregor. Operete Radovana Gobca. V: KOTER, Darja (ur.). Radovan Gobec : (1909-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 13). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2010, str. 145-155.

POMPE, Gregor. Elektroakustična glasba v Sloveniji nekoč in danes : alternativa ali mainstream?. De musica disserenda, 2011, letn. 7, št. 2, str. 5-15.

POMPE, Gregor. Poezija Svetlane Makarovič med literarno in glasbeno paradigmo. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 1/2, str. 63-71.

POMPE, Gregor. Pesmi iz mlina - med glasbeno imanenco in zvestobo literarni ideji. V: KOTER, Darja (ur.). Marijan Lipovšek : (1910-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 15). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2011, 2011, zv. 15, str. 77-88.

POMPE, Gregor. "Najbrž vedno pišem isto skladbo." : ob klavirskem opusu Zvonimirja Cigliča. V: KOTER, Darja (ur.). Zvonimir Ciglič : (1921-2006), (Tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 17). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2012, 2013, zv. 17, str. 55-67.

POMPE, Gregor. Literatura in glasba - večni nesporazum?. Literatura (Ljublj.), jan./feb. 2004, letn. 16, št. 151/152, str. 44-63.

POMPE, Gregor, TROHA, Gašper. Glasbena in literarna podoba Požgane trave. Literatura (Ljublj.), jan.-feb. 2004, letn. 16, št. 151/152, str. 64-80.

POMPE, Gregor. Evropska glasba? - nemuzikološko vprašanje. Ars & humanitas, 2008, [Letn.] 2, [št.] 1, str. 54-64.

POMPE, Gregor. Modernizem in postmodernizem - od splošnih vprašanj razmerja do partikularne glasbene razločnice med semiotskim in semantičnim. Forum, 2008, letn. 1, št. 1/2, str. 29-48.

POMPE, Gregor. An analysis of Alfred Schnittke?s Third symphony in the light of the question of metamusic. South Central music bulletin. [Online ed.], 2011, vol. 10, no. 1, str. 4-19, note. http://www.scmb.us/SCMB-X-1.pdf.

POMPE, Gregor. Wagnerjeva glasbena drama Tristan in Izolda v luči budizma. Literatura (Ljublj.), 2012, letn. 24, št. 247/248, str. 118-134.

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani