Kontakt

+386 1 2411 344
Andreja.retelj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V ZS imam redno govorilno uro v živo ob ponedeljkih od 9.00 do 10.30. Obvezna predhodna prijava po emailu! Ostale dni sem študentom vsak dan na voljo po dogovoru po Zoomu. Prosim, da uporabljate uradni fakultetni email za prijavo.

Kabinet

317

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

izr. prof. dr. Andreja Retelj

Študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2014 zaposlena kot učiteljica nemščine na Gimnaziji Novo mesto. Od novembra 2014 zaposlena na Filozofski fakulteti. Od 2012 asistentka, od 2017 docentka, od 2023 izredna profesorica za didaktiko nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študijska in raziskovalna bivanja: Bayreuth (2002/2003), Regensburg (2004) Göttingen (2006), Mannheim (2016, 2017, 2018), Schwäbisch Hall ( 2016), Tromso/Norveška (2021, 2022).

Raziskovalno se ukvarja z didaktiko terciarnih jezikov, večjezičnostjo, IKT v izobraževanju in izobraževanjem učiteljev tujih jezikov.

Je predsednica maturitetne komisije za nemščino na splošni maturi in članica strateškega tima projekta JEŠT. V letu 2022 je bila imenovana v delovno skupino za pripravo strategije za urejanje jezikovne politike do leta 2030 na MIZŠ in članica skupine za prenovo učnih načrtov iz nemščine.

Andreja Retelj je članica Senata FF.

V študijskem letu 2021/2022/23 je opravljala vlogo namestnice predstojnice Oddelka za germanistiko.

Izvirni znanstveni članki v zadnjih 5 letih

2022

  • RETELJ, Andreja. Entwicklung der digitalen Kompetenz von angehenden DaF-Lehrkräften an der Universität Ljubljana. Folia linguistica et litteraria. [Online ed.]. 2022, br. 41, str. 139-161, ilustr. ISSN 2337-0955. https://folia.ac.me/image/41/Folia_41.pdf, DOI: 10.31902/fll.41.2022.7.
  • RETELJ, Andreja. Einstellungen von slowenischen DaF-Lehrenden zur Mehrsprachigkeit. Palimpsest : international journal for linguistic, literary and cultural research. 2022, br. 13, god. 7, str. 269-282, tabele. ISSN 2545-398X. https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/5216/4535, DOI: doi.org/10.46763/PALIM22713269r
  • RETELJ, Andreja. Digitalne zmožnosti učiteljev tujih jezikov po epidemiji covida-19. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 3/4, str. 23-37, tabele. ISSN 0353-1392.
  • RETELJ, Andreja. The principles of multilingual pedagogy – taking a closer look at Slovenian curricula for German as a foreign language for elementary school = Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik – slowenische Daf-Lehrpläne für Grundschule unter der Lupe. Studii de ştiinţa şi cultura. [Spletna izd.]. 2022, vol. 18, nr. 2, str. 75-85. ISSN 2067-5135. http://www.revista-studii-uvvg.ro/files/SSC%202022/SSC%20nr%202%20-%20i…. [COBISS.SI-ID 111334147]
  • RETELJ, Andreja. A lexical error analysis in written texts by learners of German as a foreign language = Die Analyse der lexikalischen Fehler in geschriebenen Texten von DaF-Lernenden. Studii de ştiinţa şi cultura. [Spletna izd.]. 2022, vol. 18, nr. 3, str. 111-120, tabele. ISSN 2067-5135. http://www.revista-studii-uvvg.ro/files/SSC%202022/SSC%20nr%203%20-%20s….

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

28. 02. 2024
Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Alumniteka: Zgodovina v zidovih: kako pa kaj naša skrb za kulturno dediščino?

27. 02. 2024
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

V tovarni, na protestih in v domačih kuhinjah: med industrijskim delavstvom, o spominih in izkušnjah, o telesu ter spremembah

21. 02. 2024
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študentski pedagoško-andragoški dan (šPAD) 2024

20. 02. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev zbornika Študentska sociološka misel

20. 02. - 05. 03. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoči predavanji o rimski vojski na Iberskem polotoku