Uvod v študij književnosti

Uvod v študij književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Vsebina

Uvod v študij književnosti predstavlja literarnoteoretsko podlago za študij književnosti. Predmet obsega temeljne pojme literarne teorije, njene zgodovinske povezanosti z drugimi znanostmi, zlasti s filozofijo in novimi disciplinami v 20. stoletju. V okviru sodobnih teorij je prikazan izvirni prispevek češke, poljske, slovaške misli k fenomenološki in strukturalistični literarni vedi in prevodoslovju (Mukařovský, Ingarden, Miko, Popovič).
Literarnoteoretski pregled obravnava naslednja poglavja: literarna veda in metodologija, literarni kanon in vprašanja literarnega vrednotenja, problematika literarnosti, struktura literarnega dela, naratologija in verzologija. Posebej so obravnavane literarne vrste, zvrsti in žanri s primeri odlomkov češke, slovaške in poljske poezije, proze in dramatike od renesanse do konca 20. stoletja v izvirniku in slovenskem prevodu.
Študenti se seznanijo z literarnozgodovinskim pregledom treh nacionalnih književnosti: spoznajo razvojne faze in poetike posameznih obdobij češke, poljske in slovaške književnosti.