Uvod v študij italijanske književnosti

Uvod v študij italijanske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Vogrinčič Ana, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet uvaja študenta v študij italijanske književnosti. Deli se na dva sklopa.
- Literarno-teoretski in aplikativni sklop uvaja in pojasnjuje temeljne literarnoteoretske pojme, povezane s specifičnostmi književnega besedila ter odnosi med književnimi besedili. Študenta uvaja v delo s književnimi besedili prek analize in interpretacije italijanskih proznih književnih besedil.

1. L. Chines, C. Varotti, Che cos’e un testo letterario, Carocci, 2012, 1. pogl., str. 7–34, 2. pogl., str. 58–63, 3. pogl., str. 73–119. COBISS.SI-ID - 49123170
2. A. Marchese, L’officina del racconto, Mondadori, 2004 (1990), 4. pogl., »Il tempo« (str. 129–156) in 5. pogl., »Le tecniche della rappresentazione« (str. 157–184). COBISS.SI-ID - 29547362
3. A. Marchese, L’officina della poesia, Mondadori, 1997, II. del, 3. pogl., »Modi e generi letterari« (str. 258–279). COBISS.SI-ID - 163574787
4.–9. Izbor petih književnih del s priporočenega seznama poglavitnih avtorjev 19. in 20. stoletja (Verga, Pirandello, Svevo, Calvino, Fenoglio, Pavese, Vittorini, Moravia, Levi, Tabucchi, Ammaniti idr.)