Uvod v pedagoško metodologijo

Uvod v pedagoško metodologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Jagodic Neža, asist. Kristl Nina, prof. dr. Mažgon Jasna

Vsebina

- Eksperimentalno raziskovanje.
- Statistično načrtovanje eksperimentov v pedagogiki.
- Smisel in postopki analize razpršenosti podatkov.
- Modeli pedagoškega eksperimenta.
Eksperiment z dvema primerjalnima skupinama.
- Zahtevnejši eksperimentalni modeli.
- Enofaktorski in večfaktorski modeli.
- Analiza variance in analiza kovariance v okviru eksperimentalnih modelov.
- Uporaba programa SPSS (priprava podatkov za obdelavo, odpiranje in uvoz podatkov, obdelava podatkov, urejanje podatkov med obdelavo, rezultati obdelave).