Uredniške tehnike

Uredniške tehnike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Osnove urejanja besedil. Etika uredniškega dela. Avtorsko pravo za urednike. Strateška vloga urednika v založniškem procesu. Odnos urednik-avtor in njegov razvoj skozi čas. Temeljne uredniške veščine. Urejanje leposlovnih del. Urejanje poljudnoznanstvenih del. Urejanje enciklopedičnih besedil. Urejanje prevodnih del. Pridobivanje novih besedil in razvoj novih projektov v knjižnem in elektronskem založništvu. Finančno načrtovanje in uredniško delo.

1. BLATNIK, A. (2010). Pisanje kratke zgodbe: od prvopisa do natisa. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
2. MANGUEL, A. (2007). Zgodovina branja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
3. EPSTEIN, J. (2008). Založniške zgodbe : založniška preteklost, sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba.
4. GROSS, G. (ur.). (1993). Editors on Editing. New York: Grove.
5. SQUIRES, C. (2010). Trženje literature : ustvarjanje sodobne književnosti v Veliki Britaniji. Ljubljana: Cankarjeva založba.]